TF-GT-001 Dekan – Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
TF-GT-002 Dekan Yardımcısı – (İdari ve Mali İşler)
TF-GT-003 Dekan Yardımcısı – (Eğitim-Öğretim İşleri)
TF-GT-004 Fakülte Sekreteri – Abdurrahim TÜRK
TF-GT-005 Fakülte Kurulu
TF-GT-006 Fakülte Yönetim Kurulu
TF-GT-007 Fakülte Danışma Kurulu
TF-GT-008 Bölüm Başkanı
TF-GT-009 Anabilim Dalı Başkanı
TF-GT-0010 Bölüm Başkan Yardımcısı
TF-GT-0011 Öğretim Üyesi
TF-GT-0012 Öğretim Görevlisi
TF-GT-0013 Araştırma Görevlisi
TF-GT-0014 Bölüm Sekreteri – Zeynep ALTIN
TF-GT-0015 Ayniyat İşleri Görevlisi – Zeynep ALTIN
TF-GT-0016 Dekan Sekreteri – Rukiye SARICAN
TF-GT-0017 Öğrenci İşleri Görevlisi
TF-GT-0018 Tahakkuk  İşleri Görevlisi – Onur Cesur Kudret DURUDOĞAN
TF-GT-0019 Taşınır Kayıt Görevlisi
TF-GT-0020 Hizmetli Personel
TF-GT-0021 Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
TF-GT-0022 Çift Anadal ve Yandal Komisyonu
TF-GT-0023 Akademik Danışmanlar Kurulu
TF-GT-0024 Mezuniyet Komisyonu
TF-GT-0025 Muafiyet ve İntibak Komisyonu
TF-GT-0026 Staj Komisyonu
TF-GT-0027 Yabancı Dil Komisyonu
TF-GT-0028 Yatay Geçiş Komisyonu
TF-GT-0029 Değişim Programları Komisyonu
TF-GT-0030 İstihdam ve Kariyer Günleri Komisyonu
16 Aralık 2020, Çarşamba 114 kez görüntülendi