Turizm Fakültesi bünyesindeki “Gastronomi ve Mutfak Sanatları”, “Turizm İşletmeciliği” ve “Turizm Rehberliği” bölümleri için ortak Görev ve Faaliyetlere İlişkin Süreç Akış Şemaları (İşlem Basamakları) aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Sıra Adı Kodu
1 Akademik Danışmanlık Süreç Akışı
2 Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Süreç Akışı
3 Bölüm Kurulunda Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
4 Bölüm Sekreterliğinde Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
5 Çift Anadal Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Süreç Akışı
6 Çift Anadal Yapan Öğrencilerin Mezuniyet İşlemlerine İlişkin Süreç Akışı
7 Disiplin İşlemlerine İlişkin Süreç Akışı
8 Erasmus Değişim Programına İlişkin Süreç Akışı (Gelen Öğrenci)
9 Erasmus Değişim Programına İlişkin Süreç Akışı (Giden Öğrenci)
10 Farabi Değişim Programına İlişkin Süreç Akışı (Gelen Öğrenci)
11 Farabi Değişim Programına İlişkin Süreç Akışı (Giden Öğrenci)
12 İstihdam ve Kariyer Günleri Komisyonunda Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
13 Kalite Sorumlusunun Yürüttüğü Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
14 Mevlana Değişim Programına İlişkin Süreç Akışı
15 Mezuniyet Komisyonunda Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
16 Muafiyet ve İntibak Komisyonunda Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
17 Öğrenci Özlük Dosyaları Arşivleme Süreç Akışı
18 Öğretim Üyesi Ders Yükü Dağılım Bildirim ve Ücretlendirilmesi Süreç Akışı
19 Sınav Evraklarının Arşivlenmesine İlişkin Süreç Akışı
20 Sınavların Uygulanmasına Yönelik Süreç Akışı
21 Staj Komisyonunda Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
22 Yabancı Dil Komisyonunda Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
23 Yandal Süreç Akışı
24 Yatay Geçiş Komisyonunda Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Süreç Akışı
16 Kasım 2020, Pazartesi 1483 kez görüntülendi