MİSYON

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan uluslararası rekabette turizm sektörünün sahip olduğu konumu iyileştirecek nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 

VİZYON

Bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştirerek ulusal düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almak ve uzun dönemde uluslararası tanınırlığa sahip bir fakülte olmaktır.

 

HEDEFLER

  1. Tüm bölümleri akredite edilen turizm fakültesinin bölümlerinin akreditasyonunun sürekli hale getirilmesi (H.1.1.*).
  2. 2021 yılı sonuna kadar üç bölümün akran değerlendirilmesinin tamamlanması (H.1.1.*).
  3. Turizm fakültesi öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar A2 seviyesinde İngilizce öğrenmelerinin sağlanması (H.1.1.*).
  4. Fakülte akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının sistematik olarak her yarıyıl sürdürülmesi (H.1.2.*).
  5. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yarıyıl en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi (H.1.4.*).
  6. Turizm fakültesi bünyesinde her yıl en az 3 SCOPUS/ESCI kriterine uygun makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi (H.2.1.*).
  7. Turizm fakültesi öğrencilerinin en az %50’sinin girişimcilik eğitimi katılım belgesine sahip olmasının sağlanması (H.2.3.*).
  8. Turizm Rehberliği Bölümü eğitim kalitesinin artırılması için bölüm öğrencilerine Sanal Gerçeklik Laboratuvarı oluşturulması (H.4.4.*).
  9. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin sektöre daha iyi hazırlanması amacıyla pastacılık ve alakart uygulama mutfağının oluşturulması (H.4.4.*).

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

 

 

 

08 Kasım 2017, Çarşamba 1734 kez görüntülendi