GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

 

24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamış ve 2020 yılında ise Türkiye’nin ilk akredite Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ünvanını almıştır . Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü eğitim ve öğretim süresi dört yıl olup, isteğe bağlı hazırlık sınıfı (İngilizce) uygulaması bulunmaktadır. Bölümde  2 Doçent Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 8 öğretim elemanı bulunmakla birlikte fakültemizin diğer bölümleri, Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği Bölümü), Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları ile otel yöneticileri ve mutfak şeflerince desteklenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün amacı, konaklama işletmelerinin yanı sıra, yiyecek-içecek işletmelerinin ihtiyaç duyduğu mutfak şeflerini (yöneticilerini) yetiştirmektir. Bu doğrultuda; öğrencilerimize mutfak bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra, hem Türk Mutfağı hem Dünya mutfakları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları ve temel işletmecilik eğitimlerini almaları sağlanarak, iki yabancı dil bilen, uluslararası niteliklere sahip mutfak şefleri (yöneticileri) olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde; restoran, mutfak ve bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilirler. Meslek liselerinin turizm bölümlerinde usta öğretici/eğitmen olarak çalışabilme, gerekli şartları sağlamak kaydıyla meslek liselerinde öğretmen olabilme, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde gerekli olan yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görme ve üniversitelerin akademik kadrolarında da kariyer imkânına sahiptirler.

Fakülte bünyesinde 1 adet uygulama mutfağı, 1 adet servis salonu ve 1 bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam 18 derslik bulunmaktadır. Uygulama mutfağı profesyonel mutfaklarda yer alan tüm ekipmanları kapsayacak şekilde hazırlanmış olmakla birlikte birinci sınıftan son sınıfa kadar farklı uygulama derslerine ev sahipliği yapmaktadır. Mutfakta hazırlanan ürünlerin servise hazırlanma ve sunulma yöntemlerinin öğretildiği servis atölyesinde tamamlayıcı eğitimler verilmektedir. Uygulama alanlarına ek olarak  internet erişimine sahip 60 adet bilgisayar ile gastronomi alanında kullanılan otomasyon programlarının bulunduğu bilgisayar laboratuvarı da bölüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilmektedir.

Turizm Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Ahmet Necdet Sezer Ana Kampüsü’nde bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin kampüsteki bir çok olanaktan (sosyal, kültürel, sportif etkinlikle, kongre merkezi, kafeterya, yemekhane vb.) yararlanması bakımından avantaj sağlamaktadır. Akademik yıl içinde çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler düzenlenmektedir. Öte yandan üniversite kampüsünde öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bulunmakta olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerde görev almaları/katılmaları mümkündür. Bu kapsamda etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdüren “Gastronomi Kulübü” tadım etkinlikleri, tadım gezileri, workshoplar, seminerler, konferanslar düzenlemektedir. Gastronomi Kulübünün yanı sıra  üniversite bünyesinde teknoloji kulübü, gezginler kulübü, folklor kulübü, fotoğraf kulübü, edebiyat kulübü, kitap kulübü, havacılık kulübü, genç girişimciler kulübü, bisiklet kulübü ve izcilik kulübü gibi kulüplerde mevcut olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür.

 

Misyonumuz

Bilimsel ilkeler ışığında uluslararası rekabette ülkemiz yiyecek içecek sektörünün sahip olduğu konumu iyileştirecek, insani değeri yüksek, eleştirel yaklaşıma sahip öğrenciler yetiştirmek.

 

Vizyonumuz

Etik ilkelere bağlı, üst düzey katma değer ve bilgi üreten, turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunan ve gelişimine yön veren nitelikli insan kaynağı yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir bölüm olmak.

 

Bölümü Program Öğretim Amaçları

PÖA 1: Meslek hayatında teknolojik, sosyal ve etik şartları gözeterek turizm sektöründe, kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilen yetkinliğe sahip mezunlar yetiştirmek.

PÖA 2: Aşçı yardımcısı, aşçı, aşçıbaşı, yiyecek içecek servis elemanı, gastronomi yazarı, yemek stilisti ve fotoğrafçısı, restoran işletmecisi, mutfak eğitimcisi, yiyecek içecek danışmanlığı gibi görevlerde etkin bir lider ve uyumlu bir takım üyesi olarak meslek hayatını sürdürebilen mezunlar yetiştirmek.

PÖA 3: Sürekli eğitim anlayışı ile akademik gelişimlerine devam eden, eğitim kurumlarında eğitimci olarak görev alabilen mezunlar yetiştirmek.

PÖA 4: Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında günceli takip eden, alanın gelişimine katkıda bulunan bireyler yetiştirmek.

 

Elde Edilecek Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans diploması verilir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Öğrencilerin bölüme kayıt yaptırabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamındaki sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulünde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği şartlar geçerlidir.

 

Program Öğrenme Çıktıları

1 Turizm ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramlar, ilkeler ve teoriler hakkında bilgi sahibidir.
2 Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibidir.
3 Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartları hakkında bilgi sahibidir.
4 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibidir.
5 Turizm sektöründe sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme, hissedarları ve paydaşları eğitebilme becerisine sahiptir.
6 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri kullanma becerisine sahiptir.
7 Pişirme yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. 
8 Yiyecek ve içecekleri uygun şekilde sunma yetkinliğine sahiptir. 
9 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme gastronomi ve mutfak sanatları alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması yapar
11 B2 seviyesinde İngilizce (European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) bilir.
12 B1 seviyesinde ikinci bir yabancı dil (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) bilir.
13 Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir.
14 Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
15 Yiyecek içecek birimini etkin bir şekilde yönetebilir.
16 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurma yetkinliğine sahiptir.
19 Temmuz 2016, Salı 5674 kez görüntülendi