GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamış ve 2020 yılında ise Türkiye’nin ilk akredite Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ünvanını almıştır . Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü eğitim ve öğretim süresi dört yıl olup, isteğe bağlı hazırlık sınıfı (İngilizce) uygulaması bulunmaktadır. Bölümde  2 Doçent Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 öğretim elemanı bulunmakla birlikte fakültemizin diğer bölümleri, Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği Bölümü), Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları ile otel yöneticileri ve mutfak şeflerince desteklenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün amacı, konaklama işletmelerinin yanı sıra, yiyecek-içecek işletmelerinin ihtiyaç duyduğu mutfak şeflerini (yöneticilerini) yetiştirmektir. Bu doğrultuda; öğrencilerimize mutfak bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra, hem Türk Mutfağı hem Dünya mutfakları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları ve temel işletmecilik eğitimlerini almaları sağlanarak, iki yabancı dil bilen, uluslararası niteliklere sahip mutfak şefleri (yöneticileri) olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde; restoran, mutfak ve bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilirler. Meslek liselerinin turizm bölümlerinde usta öğretici/eğitmen olarak çalışabilme, gerekli şartları sağlamak kaydıyla meslek liselerinde öğretmen olabilme, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde gerekli olan yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görme ve üniversitelerin akademik kadrolarında da kariyer imkânına sahiptirler.

Fakülte bünyesinde  1 adet uygulama mutfağı, 1 adet servis salonu ve 1 bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam 23 derslik bulunmaktadır. Uygulama mutfağı profesyonel mutfaklarda yer alan tüm ekipmanları kapsayacak şekilde hazırlanmış olmakla birlikte birinci sınıftan son sınıfa kadar farklı uygulama derslerine ev sahipliği yapmaktadır. Mutfakta hazırlanan ürünlerin servise hazırlanma ve sunulma yöntemlerinin öğretildiği servis atölyesinde tamamlayıcı eğitimler verilmektedir. Uygulama alanlarına ek olarak  internet erişimine sahip 60 adet bilgisayar ile gastronomi alanında kullanılan otomasyon programlarının bulunduğu bilgisayar laboratuvarı da bölüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilmektedir.

Turizm Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Ahmet Necdet Sezer Ana Kampüsü’nde bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin kampüsteki bir çok olanaktan (sosyal, kültürel, sportif etkinlikle, kongre merkezi, kafeterya, yemekhane vb.) yararlanması bakımından avantaj sağlamaktadır. Akademik yıl içinde çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler düzenlenmektedir. Öte yandan üniversite kampüsünde öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bulunmakta olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerde görev almaları/katılmaları mümkündür. Bu kapsamda etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdüren ” Gastronomi Kulübü” tadım etkinlikleri, tadım gezileri, workshoplar, seminerler, konferanslar düzenlemektedir. Gastronomi Kulübünün yanı sıra  üniversite bünyesinde teknoloji kulübü, gezginler kulübü, folklor kulübü, fotoğraf kulübü, edebiyat kulübü, kitap kulübü, havacılık kulübü, genç girişimciler kulübü, bisiklet kulübü ve izcilik kulübü gibi kulüplerde mevcut olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Program Öğretim Amaçları;

PÖA1: Mezunlarımız meslek hayatında teknolojik, sosyal ve etik şartları gözeterek turizm, hizmet ve yiyecek içecek sektörlerinde, kamu ve özel kuruluşlarda görev alırlar,

PÖA2: Program mezunları aşçı yardımcısı, aşçı, baş aşçı, yiyecek içecek servis elamanı, gastronomi yazarı, yemek stilisti ve fotoğrafçısı, restoran işletmecisi, mutfak eğitimcisi, yiyecek içecek danışmanlığı gibi görevlerde etkin bir lider ve uyumlu bir takım üyesi olarak meslek hayatını sürdürürler,
PÖA3: Mezunlarımız sürekli eğitim anlayışı ile akademik gelişimlerine devam eder ve kamu ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda başarılı bir şekilde görev alırlar.

Elde Edilen Derece:

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Öğrencilerin bölüme kayıt yaptırabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamındaki sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulünde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği şartlar geçerlidir.

Program Öğrenme Çıktıları: 

1 Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları belirleyebilir ve tartışarak kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir
2 Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.
3 Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.
4 Turizm sektöründe sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme, hissedarları ve paydaşları eğitebilme bilgi ve becerisine sahiptir
5 Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartlarını bilir ve uygular.
6 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
7 Çeşitli pişirme yöntemlerini bilir ve uygular.
8 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.
9 Yiyecek büfesi dekorasyonu ve yiyeceklerin görsel sunum tekniklerini bilir ve uygular.
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme gastronomi ve mutfak sanatları alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması yapar.
12 İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
13 Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahiptir
14 Gastronominin gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15 Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.
16 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
19 Temmuz 2016, Salı 4024 kez görüntülendi