Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Asuman PEKYAMAN

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Değerli Öğrenci Arkadaşlarım,

İlköğretimden başlayarak zorlu bir eğitim ve sınav sürecinden sonra üniversite öğrenim sürecine başlıyorsunuz. Sizleri tebrik eder, başarılı bir üniversite hayatı yaşamanızı dilerim.

Sevgili arkadaşlar; üniversiteler bilimsel ilkeler doğrultusunda bilginin üretilmesi ve kullanılmak üzere topluma sunulmasında önemli görevleri üstlenmektedirler. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler tüm sektörler açısından fazla çalışandan ziyade, bilimsel bilgiyle donatılmış ve sahip olduğu bu bilgileri uygulama niteliğine sahip nitelikli insan kaynağını gerektirmektedir. Günümüzde kalifiye işgücüne sahip olmanın tüm alanlarda rekabet avantajı sağlamada önemli bir etken olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bu doğrultuda, mesleki eğitimde söz konusu bu nitelikli işgücü açığını kapatmada önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu süreçte üniversitelerin özellikle mesleği eğitime yönelik üst düzeydeki uygulamaları, sektörlerdeki kalifiye istihdam açısından oldukça önemlidir. 

2014-2015 Eğitim öğretim yılında 35 normal öğretim ve 35 ikinci öğretim öğrencisiyle eğitimine başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz, kadrosunda yardımcı doçent üç öğretim üyesi bulundurmakla birlikte fakültemizin diğer bölümleri, Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği Bölümü), Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları ile otel yöneticileri ve mutfak şeflerince desteklenmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün eğitim ve öğretim süresi dört yıl olup, isteğebağlı hazırlık sınıfı (İngilizce) uygulaması bulunmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün amacı, konaklama işletmelerinin yanı sıra, yiyecek-içecek işletmelerinin ihtiyaç duyduğu mutfak şeflerini (yöneticilerini) yetiştirmektir. Bu doğrultuda; öğrencilerimize mutfak bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra, hem Türk Mutfağı hem Dünya mutfakları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları ve temel işletmecilik eğitimlerini almaları sağlanarak, iki yabancı dil bilen, uluslar arası niteliklere sahip mutfak şefleri(yöneticileri) olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. 

Bölümden gerekli şartları sağlayarak mezun olan öğrenciler, konaklama işletmelerinde,yiyecek içecek işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebilecekler, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından-YDS) gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir.Pedagojik formasyonun tamamlanması şartı ile mezun öğrencilerin öğretmenlik yapma fırsatı da bulunmaktadır. Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve enformasyon bürolarında da istihdam imkânına sahip olacaklardır. 

Sevgili arkadaşlar, bölümümüzde eğitim gördüğünüz süreçte gerek akademik, gerekse sosyal alanda kendinizi geliştirme yollarını her zaman açık tutmanız, tüm idari ve akademik ilişkilerdeki haklarınızın bilinçli bir şekilde takipçisi olmanız konusunda en büyük destekçiniz olarak, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde geçireceğiniz eğitim-öğretim sürecinde başarılar diliyorum.

                                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Asuman PEKYAMAN

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Faculty of Tourism

Faculty Turizm

ECTS Package

tt2

baglantilar