Değerli Öğrenci Arkadaşlarım,

İlköğretimden başlayarak zorlu bir eğitim ve sınav sürecinden sonra üniversite öğrenim sürecine başlıyorsunuz. Sizleri tebrik eder, başarılı bir üniversite hayatı yaşamanızı dilerim.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde 2014-2015 Eğitim öğretim yılında 35 normal öğretim ve 35 ikinci öğretim öğrencisiyle eğitimine başlayan ve 2020 yılı itibariyle Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) değerlendirmeleri sonucu akredite edilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ahmet Necdet Sezer Kampus yerleşkesinde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Kadrosunda 2 doçent doktor, 1 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulundurmakla birlikte Turizm Fakültesinin diğer bölümleri, Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği Bölümü), Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları ile otel yöneticileri ve mutfak şeflerince desteklenen bölümün 550 kayıtlı öğrencisi ve 232 mezunu bulunmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün eğitim ve öğretim süresi dört yıl olup, isteğe bağlı hazırlık sınıfı (İngilizce) uygulaması bulunmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün amacı, mezunlarımız meslek hayatında teknolojik, sosyal ve etik şartları gözeterek turizm, hizmet ve yiyecek içecek sektörlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında; chef, aşçıbaşı, yiyecek içecek servis elamanı, gastronomi yazarı, yemek stilisti ve fotoğrafçısı, restoran işletmecisi, mutfak eğitimcisi, yiyecek içecek danışmanlığı gibi görevlerde etkin bir lider ve uyumlu bir takım üyesi olarak görev almasını sağlamakla birlikte sürekli eğitim anlayışı ile akademik gelişimlerine devam eden mezunlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün hedefi; alanında gerekli olan tüm akademik bilgi ve uygulamalara hâkim, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirme, bilimsel metotlarla işgörme ve sorun çözme becerisine sahip, bu bilgi ve becerisini evrensel düzeydeki ilke ve uygulamalarla harmanlayıp içinde yaşadığı topluma ve ülkesine fayda sağlayacak düzeyde kullanabilen mutfak şefleri ve yöneticiler yetiştirmektir.

Sürekli iyileştirme kapsamında iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerini güncelleyen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yüksek donanımlı eğitim mutfağı ile ilk yıldan itibaren uygulama derslerin eğitimini vermektedir. Müfredatta yer alan uygulama derslerine ilave olarak yaz döneminde 60 işgünü staj ve 7. veya 8. yarıyılda tek dönem uygulanan İşbaşı Uygulama dersi ile uygulama yeteneklerinin gelişimi sağlanmaktadır. UNESCO Yaratıcı Şehirler ağında Gastronomi kenti unvanına sahip Afyonkarahisar’da Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitiminin alınması sosyal ve mesleki gelişimin yanı sıra birçok fırsat sunmaktadır.

Sevgili arkadaşlar, bölümümüzde eğitim gördüğünüz süreçte gerek akademik, gerekse sosyal alanda kendinizi geliştirme yollarını her zaman açık tutmanız, tüm idari ve akademik ilişkilerdeki haklarınızın bilinçli bir şekilde takipçisi olmanız konusunda en büyük destekçiniz olarak, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde geçireceğiniz eğitim-öğretim sürecinde başarılar diliyorum.

                                                                                 

Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

12 Kasım 2015, Perşembe 4362 kez görüntülendi