Uygulamalı bir alan olan turizme yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan fakültemiz, öğrencilerimizin sektöre daha kolay uyum sağlayabilmelerini öncelikli hedeflerinden birisi olarak benimsemiştir. Bu kapsamda fakültemiz sektörle yakın işbirliğine giderek Afyonkarahisar il merkezinde bulunan işletmelerde son sınıf öğrencilerine güz veya bahar yarıyıllarından birinde İşletmede Mesleki Eğitim alma imkânı sağlanmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri 30 AKTS’lik İşletmede Mesleki Eğitimi dersini alabilmektedir. Öğrenciler isteğe bağlı olan ders kapsamında 4. sınıfın güz veya bahar yarıyılında Afyonkarahisar il sınırları içerisindeki otel işletmelerinde eğitim dönemi boyunda (15 hafta olmak üzere), haftada 5 iş günü ve 8 saat mesleki eğitime katılmaktadır.

 

 

TURİZM FAKÜLTESİ İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM FORMLARI

 

01 Form 1 – Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi
02 Form 3 – Haftalık Faaliyet Raporu
03 İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi
04 İşbaşı Uygulamalı Eğitim Yönergesi
05 İşletmede Mesleki Eğitim Esasları
23 Şubat 2021, Salı 984 kez görüntülendi