TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

 

24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde açılan Turizm Rehberliği bölümüne öğrenci alımına 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlanmıştır. Turizm Rehberliği bölümünün eğitim ve öğretim süresi dört yıl olup, isteğe bağlı hazırlık sınıfı (İngilizce) uygulaması bulunmaktadır. Bölümde kadrolu olarak görev yapan 1 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 8 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Turizm Rehberliği Bölümünden gerekli koşulları sağlayarak mezun olan öğrenciler; YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan veya TUREB’in yapmış olduğu yabancı dil sınavından geçerli puan almış, 45 günlük (ülkesel) veya 8 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış iseler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda Profesyonel Turist Rehberliği Ruhsatnamesi ve bu doğrultuda Çalışma Kartı alarak ülke genelinde Türkçe veya kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir. Buna ilave olarak öğrenciler, bölümde eğitim gördükleri sürece turizm rehberliği eğitimine ek olarak almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat, konaklama ve yat marina işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir. Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir. Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, Müze ve Ören yerlerinde de istihdam olanağına sahip olacaklardır.

Fakülte bünyesinde bulunan ve bölümümüzün de kullandığı 1’i bilgisayar laboratuarı olmak üzere toplam 18 derslik bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarımızda, bölümümüz öğrencilerinin gerek ilerideki kariyer yaşamlarında, gerekse derslerinde faydalanacağı turizm işletmeciliği ile ilgili paket programlar ve internet erişimine sahip 60 adet bilgisayar bulunmaktadır.  Yine Fakülte bünyesinde bulunan Eğitim Uygulama Binasından gerekli olduğu zaman öğrencilerimiz yararlanmaktadırlar. Turizm Rehberliği bölümü olarak öğrencilerimize mesleki paket programlar ders olarak verilmektedir. Bölüm öğrencilerimize uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü ve bölüm başkanlığımızın ortaklaşa girişimleri ile yurt dışında staj ve çalışma imkânları da sunulmaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyet belgelerini alabilmeleri için, dört yıllık programa (240 AKTS) – hazırlık okuyanlar için beş yıl- ek olarak lisans eğitimleri boyunca 60 iş günü sektör stajı yapmaları gerekmektedir.

Bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Turizm Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Ahmet Necdet Sezer Ana Kampüsü’nde bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin kampüsteki bir çok olanaktan (sosyal, kültürel, sportif etkinlikle, kongre merkezi, kafeterya, yemekhane vb.) yararlanması bakımından avantaj sağlamaktadır. Bir çok spor tesislerinin varlığı sayesinde öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi badminton, atletizm, ritmik jimnastik, step dağcılık, boks, güreş, tekvando ve karate sporlarını yapabilmekte ve takımlara girerek turnuvalara katılabilmektedirler. Akademik yıl içinde çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler düzenlenmektedir. Öte yandan üniversite kampüsünde öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bulunmakta olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür. Örneğin, Turizm Fakültesi öğrencilerinin etkin çalışma ve çabalarıyla kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri bulunan il ve bölge gezileri de düzenleyen “Turizm Kulübü” de bunlardan bir tanesidir. Turizm kulübü yanında üniversite bünyesinde teknoloji kulübü, gezginler kulübü, folklor kulübü, fotoğraf kulübü, edebiyat kulübü, kitap kulübü, havacılık kulübü, genç girişimciler kulübü, bisiklet kulübü ve izcilik kulübü gibi kulüplerde mevcut olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür.

Bölümümüzün tanımlanan program öğretim amaçları ve bölüm özgörevleri şu şekildedir:

 

Program Öğretim Amaçları

PÖA1: Bölgesel ve ulusal çapta turist rehberliği yapabilecek düzeyde donanıma sahip, rehberlik faaliyetlerini yürütebilen mezunlar yetiştirmek.

PÖA2: Turist rehberliğinin yanı sıra turizm işletmelerinde (seyahat, konaklama, ulaştırma, yat-marina işletmeleri vb.) görev almaya uygun yönetici adayları yetiştirmek.

PÖA3: Bilgi birikimini sürekli olarak artıran, sosyal sorumluluk ve etik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde turizm/turizm rehberliği alanının geliştirilmesine katkı sağlayan, iletişim becerisi yüksek mezunlar yetiştirmek.

PÖA4: Turizm/turizm rehberliği alanında günceli takip eden, alanın gelişimine katkıda bulunan bireyler yetiştirmek.

 

Bölüm Özgörevleri

BÖ1: Rehberlik alanında ihtiyaç duyulan, sektörel ve güncel gelişmelere hâkim nitelikli turist rehberleri yetiştirmek.

BÖ2: Sosyal ve kültürel yönden kendini geliştiren, bilimsel metotlarla işgörme ve sorun çözme becerisine sahip, sektörün rekabet gücünü artıran nitelikli insan kaynağı yetiştirmek.

BÖ3: Turizm işletmelerinde görev alacak yönetici adayları yetiştirmek.

BÖ4: Küresel gelişmeler ışığında, turizm/turist rehberliği alanındaki kavramsal ve uygulamalı bilgi birikimini analiz yeteneğine sahip, yapacağı çalışmalar turizm/turist rehberliği alanında bilimsel katkılar sağlayacak bilim insanları yetiştirmek.

 

ELDE EDİLEN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans diploması verilir.

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Öğrencilerin bölüme kayıt yaptırabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamındaki sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulünde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği şartlar geçerlidir.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde gerekli olan yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla turizm ve işletmecilik programları başta olmak üzere kontenjanlar dahilinde diğer programlara da yüksek lisans, doktora öğrenimi ve sanatta yeterlik programları için başvuru haklarına sahiptirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Mezuniyete hak kazanılabilmesi için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin bölümde belirlen asgari ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca programda yer alan 60 (altmış) iş günlük “Yaz Stajı”nın Fakülte Staj İlkeleri doğrultusundaki şartlara uygun şekilde başarılmış olması gerekmektedir.

 

KURULUŞ (TARİHÇE)

24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde Turizm Rehberliği bölümüne öğrenci alımı 2015-2016 yılı itibari ile başlamıştır.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Gerekli koşulları sağlayarak mezun olan öğrencilerin istihdam edilebildikleri yerler şu şekilde sıralanabilir:

YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan veya TUREB’in yaptığı yabancı dilden geçerli puan almış, 45 günlük (ülkesel) veya 8 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış ve bölümden mezun olmuş olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda Turist Rehberliği Ruhsatnamesi alarak ülke genelinde Türkçe veya kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir.

Öğrenciler, bölümde eğitim gördükleri sürece turizm rehberliği eğitimine ek olarak almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat, konaklama ve yat marina işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir. almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat ve konaklama işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir.

Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir.

Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir.

Pedagojik formasyonun tamamlanması koşulu ile mezun öğrencilerin öğretmenlik yapma fırsatı da bulunmaktadır.

Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, Müze ve Ören yerlerinde de istihdam olanağına sahip olacaklardır.

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olmakla birlikte, Sınavlar, Ölçme değerlendirme ve mezuniyet koşulları temel olarak; Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir/yapılır. Bu doğrultuda program, öğrencilerinin katılacağı/katılması muhtemel sınavlar; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavıdır. Not Baremi Üniversite’nin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

 

PROGRAM PROFİLİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2013 yılında kurulmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan 4 bölümden biri olan Turizm Rehberliği programında, isteğe bağlı olmak üzere bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması bulunmakta olup, lisans düzeyinde (dört yıl) eğitim verilmektedir. Mezun olan öğrenciler, ilgili şartları (YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan veya TUREB’in yapmış olduğu yabancı dil sınavından yeterli puanı almış, 45 günlük (ülkesel) veya 8 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış ve bölümden mezun olmuş olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda) yerine getirmeleri şartıyla “Turist Rehberi” olarak çalışabileceklerdir. Bunun yanı sıra özel sektörde seyahat işletmeleri (Tur Operatörleri, A,B,C Grubu Seyahat Acentaları, Ulusal ve Uluslararası Havayolu Şirketleri vb.) başta olmak üzere, turizm sektörünün diğer işletme türlerinde (konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, rekreasyon işletmeleri vb.), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, bölüm mezunları lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında da kariyer imkânına sahiptirler. Öğrencilerin aynı zamanda akademik derslerinin yanı sıra kabul gören işletmelerde yapmakla yükümlü oldukları 60 iş günü işyeri stajı bulunmaktadır. Turizm Rehberliği lisans programı, Turist Rehberliği için gereken teorik ve uygulamalı dersleri barındırmakta olup, ders programı hazırlanırken bu doğrultuda turizm sektörünün yönetici kadro ihtiyacının giderilmesinde de istihdama olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarında ikinci anadal veya yandal programına devam edebilmektedirler. Lisans düzeyindeki öğrencilerin ERASMUS ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri ve/veya staj yapmaları mümkündür. Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu (ZAV) ile yapılan anlaşma gereği her yaz döneminde belirli sayıdaki öğrenci Almanya’daki işletmelerde staj yapma/çalışma imkânına sahiptirler. Bölüm kadrosunda 1 profesör doktor, 1 doçent doktor, 2 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmakta olup, bazı uzmanlık konusunu gerektiren dersler için fakültenin diğer bölüm öğretim üyeleri ve üniversitemizin diğer fakültelerindeki (Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimler Fakülteleri vb.) öğretim üyelerinden aktif olarak yararlanılmaktadır.


ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

Öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim programlardaki kazanımlarının (ders, staj, laboratuvar çalışması vb.) tanınması işlemleriyle ilgili süreç; öğrencilerin bölüme kesin kayıt yaptırdıktan sonraki ilk öğretim döneminde kredi ve not transfer talepleri ilgili başvuruları dikkate alınarak yapılmakta ve öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanmaktadır. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar, ders programındaki ilgili dersten/derslerden muaf olurlar.

 

PROGRAM ÇIKTILARI (SIRALI) – Turizm Rehberliği Bölümü

PÇ1: Turizm alanı ve turist rehberliği mesleği ile ilgili temel kavramlar, kuramlar ve alana özgü araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

PÇ2: Türkiye’nin turistik çekicilikleri (kültürel ve doğal) ile Türkiye’de ve dünyada yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih ve sanatları hakkında bilgi sahibidir.

PÇ3: Turizm, seyahat işletmeciliği ve turist rehberliği mesleği ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası örgütlenmeler ve bunların birbirleri ile olan ilişkileri, politika ve stratejiler, ilgili mevzuat, meslek standartları ve uygulamalar ile hizmet süreçleri hakkında bilgi sahibidir.

PÇ4: Gerek turist rehberliği mesleği ile ilgili, gerekse işletme, yönetim liderlik, bilgi-işlem teknolojileri, antropoloji,  psikoloji, sosyoloji ve arkeoloji ve sanat tarihi, müzecilik vb. alanlarında güncel gelişmeleri takip eder, bunları analiz ederek yorumlar ve kendisine yönelik çıkarımlarda bulunarak kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunur.

PÇ5: Turist rehberliği alanında öğrendiği bilgileri, gerekli donanımları  (headset, tablet vb.) ve bilgi teknolojilerini kullanarak bir turu planlayabilir, uygulayabilir, denetleyebilir; gerektiğinde hizmet süreçlerini geliştirebilir.

PÇ6: Soyut ve somut kültürel miras da dâhil olmak üzere turizm cazibe unsurlarını koruma bilinci ile turist rehberliği mesleğine yönelik sorunların çözümü ve mesleğin gelişimi için araştırmalar yaparak bunları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

PÇ7: Gerek bağımsız gerekse ekip üyesi olarak etkin bir şekilde sorumluluk alır ve zamanı etkin şekilde yönetebilir.

PÇ8: Öz değerlendirme ve ekip değerlendirmesi yaparak mahiyetinde çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlar ve kriz durumunda inisiyatif alarak çözüm üretir.

PÇ9: Yaşam boyu öğrenme bilinciyle kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılarak beceri ve yetkinliklerini arttırır.

PÇ10: Sosyal, kültürel ve sanatsal güncele ait kaynağı belirli, güvenilir haber ve gelişmeleri takip ederek hizmet sunumunda kendisini geliştirir.

PÇ11: Mesleğini icra ederken yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel olarak genel, iş ve sosyal yaşamında etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

PÇ12: Ana dili dışında, alanıyla ilgili bir yabancı dili B2 seviyesinde (European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) bilir ve kullanır.

PÇ13: Ana dili dışında, alanıyla ilgili ikinci bir yabancı dili B1 (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) seviyesinde bilir ve kullanır.

PÇ14: Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mesleki standartlar, etik kodlar ve sorumluluk bilinci doğrultusunda hareket eder.

PÇ15: Turistlerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması kapsamında risk değerlendirmesi yaparak gerekli uyarılarda ve yönlendirmelerde bulunur; gerekli teçhizat ve donanımı tedarik eder.

12 Kasım 2015, Perşembe 13990 kez görüntülendi