TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

GENEL TANITIM

24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde açılan Turizm Rehberliği bölümüne öğrenci alımına 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlanmıştır. Turizm Rehberliği bölümünün eğitim ve öğretim süresi dört yıl olup, isteğe bağlı hazırlık sınıfı (ingilizce) uygulaması bulunmaktadır. Bölümde kadrolu olarak görev yapan 1 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Turizm Rehberliği Bölümünden gerekli koşulları sağlayarak mezun olan öğrenciler; YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan almış, 45 günlük (ülkesel) veya 8 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış iseler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda Profesyonel Turist Rehberliği Kimlik Kartı alarak ülke genelinde Türkçe veya kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir. Buna ilave olarak öğrenciler, bölümde eğitim gördükleri sürece turizm rehberliği eğitimine ek olarak almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat, konaklama ve yat marina işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir. Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir. Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, Müze ve Ören yerlerinde de istihdam olanağına sahip olacaklardır.

Fakülte bünyesinde bulunan ve bölümümüzün de kullandığı 1’i bilgisayar laboratuarı olmak üzere toplam 18 derslik bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarımızda, bölümümüz öğrencilerinin gerek ilerideki kariyer yaşamlarında, gerekse derslerinde faydalanacağı turizm işletmeciliği ile ilgili paket programlar ve internet erişimine sahip 60 adet bilgisayar bulunmaktadır.  Turizm Rehberliği bölümü olarak öğrencilerimize mesleki paket programlar ders olarak verilmektedir. Bölüm öğrencilerimize uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü ve bölüm başkanlığımızın ortaklaşa girişimleri ile yurt dışında staj ve çalışma imkânları da sunulmaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyet belgelerini alabilmeleri için, dört yıllık programa (240 AKTS) – hazırlık okuyanlar için beş yıl- ek olarak lisans eğitimleri boyunca 60 iş günü sektör stajı yapmaları gerekmektedir.

Bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Turizm Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Ahmet Necdet Sezer Ana Kampüsü’nde bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin kampüsteki bir çok olanaktan (sosyal, kültürel, sportif etkinlikle, kongre merkezi, kafeterya, yemekhane vb.) yararlanması bakımından avantaj sağlamaktadır. Bir çok spor tesislerinin varlığı sayesinde öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi badminton, atletizm, ritmik jimnastik, step dağcılık, boks, güreş, tekvando ve karate sporlarını yapabilmekte ve takımlara girerek turnuvalara katılabilmektedirler. Akademik yıl içinde çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler düzenlenmektedir. Öte yandan üniversite kampüsünde öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bulunmakta olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür. Örneğin, Turizm Fakültesi öğrencilerinin etkin çalışma ve çabalarıyla kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri bulunan il ve bölge gezileri de düzenleyen “Turizm Kulübü” de bunlardan bir tanesidir. Turizm kulübü yanında üniversite bünyesinde teknoloji kulübü, gezginler kulübü, folklor kulübü, fotoğraf kulübü, edebiyat kulübü, kitap kulübü, havacılık kulübü, genç girişimciler kulübü, bisiklet kulübü ve izcilik kulübü gibi kulüplerde mevcut olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür

PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI

Turizm Fakültesi bünyesinde 2012-2013 yılında kurulup 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayarak eğitim-öğretim faaliyetine başlayan ve 4 yıllık bir lisans programı olan Turizm Rehberliği bölümünün amacı, öğrencilerin Türkiye çapında Profesyonel Turist Rehberliği yapacak düzeyde donamıma sahip olması yanında, özel olarak bölgesel bazdaki rehberlik hizmetlerini de yürütecek düzeyde bir donamına sahip mezunlar yetiştirmektir. Bölümden mezun olan öğrenciler, turizm rehberliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavı”nı başardıkları taktirde A grubu bir seyahat acentesinde Enformasyon memuru ve sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, ayrıca diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat, konaklama ve yat-marina işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir.

HEDEF

Turizm Rehberliği alanında gerekli olan tüm akademik ve güncel bilgi ve uygulamalara hakim, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirme, bilimsel metotlarla işgörme ve sorun çözme becerisine sahip, bu bilgi ve becerisini evrensel düzeydeki ilke ve uygulamalarla harmanlayıp içinde yaşadığı topluma ve ülkesine fayda sağlayacak düzeyde kullanabilen öğrenciler/mezunlar yetiştirmektir.

ELDE EDİLEN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans diploması verilir

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Öğrencilerin bölüme kayıt yaptırabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamındaki sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulünde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği şartlar geçerlidir.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde gerekli olan yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla turizm ve işletmecilik programları başta olmak üzere kontenjanlar dahilinde diğer programlara da yüksek lisans, doktora öğrenimi ve sanatta yeterlik programları için başvuru haklarına sahiptirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Mezuniyete hak kazanılabilmesi için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin bölümde belirlen asgari ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca programda yer alan 60 (altmış) iş günlük “Yaz Stajı”nın Fakülte Staj İlkeleri doğrultusundaki şartlara uygun şekilde başarılmış olması gerekmektedir.

KURULUŞ (TARİHÇE)

24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde Turizm Rehberliği bölümüne öğrenci alımı 2015-2016 yılı itibari ile başlamıştır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Gerekli koşulları sağlayarak mezun olan öğrencilerin istihdam edilebildikleri yerler şu şekilde sıralanabilir:

  • YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan almış, 45 günlük (ülkesel) veya 8 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış ve bölümden mezun olmuş olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda Profesyonel Turist Rehberliği Kimlik Kartı alarak ülke genelinde Türkçe veya kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler, bölümde eğitim gördükleri sürece turizm rehberliği eğitimine ek olarak almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat, konaklama ve yat marina işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir.  almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat ve konaklama işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir.
  • Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir.
  • Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir.
  • Pedagojik formasyonun tamamlanması koşulu ile mezun öğrencilerin öğretmenlik yapma fırsatı da bulunmaktadır.
  • Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, Müze ve Ören yerlerinde de istihdam olanağına sahip olacaklardır.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olmakla birlikte, Sınavlar, Ölçme değerlendirme ve mezuniyet koşulları temel olarak; Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir/yapılır. Bu doğrultuda program, öğrencilerinin katılacağı/katılması muhtemel sınavlar; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavıdır. Not Baremi Üniversite’nin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

PROGRAM PROFİLİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2013 yılında kurulmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan 4 bölümden biri olan Turizm Rehberliği programında, isteğe bağlı olmak üzere bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması bulunmakta olup, lisans düzeyinde (dört yıl) eğitim verilmektedir. Mezun olan öğrenciler, ilgili şartları  (YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan almış, 45 günlük (ülkesel) veya 8 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış ve bölümden mezun olmuş olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda) yerine getirmeleri şartıyla “Turist Rehberi” olarak çalışabileceklerdir. Bunun yanı sıra özel sektörde seyahat işletmeleri (Tur Operatörleri, A,B,C Grubu Seyahat Acentaları, Ulusal ve Uluslararası Havayolu Şirketleri vb.) başta olmak üzere, turizm sektörünün diğer işletme türlerinde (konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, rekreasyon işletmeleri vb.), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, bölüm mezunları lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında da kariyer imkânına sahiptirler. Öğrencilerin aynı zamanda akademik derslerinin yanı sıra kabul gören işletmelerde yapmakla yükümlü oldukları 60 iş günü işyeri stajı bulunmaktadır.

Turizm Rehberliği lisans programı, Turist Rehberliği için gereken teorik ve uygulamalı dersleri barındırmakta olup, ders programı hazırlanırken bu doğrultuda turizm sektörünün yönetici kadro ihtiyacının giderilmesinde de istihdama olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarında ikinci anadal veya yandal programına devam edebilmektedirler. Lisans düzeyindeki öğrencilerin ERASMUS ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri ve/veya staj yapmaları mümkündür. Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu (ZAV) ile yapılan anlaşma gereği her yaz döneminde belirli sayıdaki öğrenci Almanya’daki işletmelerde staj yapma/çalışma imkânına sahiptirler.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

Öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim programlardaki kazanımlarının (ders, staj, laboratuvar çalışması vb.) tanınması işlemleriyle ilgili süreç; öğrencilerin bölüme kesin kayıt yaptırdıktan sonraki ilk öğretim döneminde kredi ve not transfer talepleri ilgili başvuruları dikkate alınarak yapılmakta ve öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanmaktadır. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar, ders programındaki ilgili dersten/derslerden muaf olurlar.

PROGRAM ÇIKTILARI (SIRALI) – Turizm Rehberliği Bölümü

1

Turizm ve turizm rehberliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir,  alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları belirler ve tartışarak kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir

2

Turizm sektörünün yapısı- alt işletme kolları ve işleyişi ile ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibidir

3

Mesleğini yerine getirirken sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme, hissedarları ve paydaşları eğitebilme bilgi ve becerisine sahiptir

4

Turizm/Turizm Rehberliği ile ilgili uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir

5

Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahiptir

6

Ana dili dışında bir yabancı dili (İngilizce) B2 seviyesinde (European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) ve alanıyla ilgili (mesleki) bir yabancı dili de B1 (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) seviyesinde (Almanca, Rusça, Çince) bilir ve kullanır

7

Turizm ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı (önbüro ve materyal yönetimi, bilet satış vb.) ve donanımı bilgisine sahiptir ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır (ECDL-A“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)

8

Etik sorumluluk ve bunu mesleğine yansıtma becerisine sahiptir

9

Bilgiye erişmede bireysel olarak kaynak araştırması yapar ve bu amaçla veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır

10

Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar

11

Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

12

Bir turu planlar, uygular ve denetler.

13

Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri ve standartları izleyerek bunlara uygun davranma, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yeterli bilgi, bilinç ve farkındalığa sahiptir

14

Turizm/Turizm Rehberliği alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine,  alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir

15

Bağımsız olarak ve başkalarıyla etkin bir şekilde çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahiptir

16

Profesyonel turist rehberi kokartına sahip olmak için yasal olarak gerekli olan turizm rehberliği bilgilerine sahiptir

17

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

12 Kasım 2015, Perşembe 4514 kez görüntülendi