TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Turizm İşletmeciliği bölümü, 24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Kurulduğunda üç yardımcı doçent bir araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi bulunan bölümde, şu anda 3 doçent doktor, 3 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. 2014-2015 öğretim yılında ilk öğrencilerini alan bölüm hem normal öğretim hem de ikinci öğretim programına aynı anda öğrenci alımına başlamıştır. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2007 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı olarak kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2008-2009 öğretim yılında almıştır. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2013 yılında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalına dönüştürülmüştür.

Hizmet sektörü içinde yer alan turizm, ülke ekonomilerine büyük katkı sağlayan, çalışan ve müşteri olarak insan psikolojisi üzerine kuruludur. Üretim ve tüketimin eş zamanlı olması, emek-yoğun yapı, üretildiği yerde tüketilme gibi kendisine özgü özelliklere sahip olan turizm sektöründe ekonomik değer konaklama, yeme-içme, seyahat, pazarlama işletmeleri aracılığıyla oluşmaktadır. Turizm sektöründe ürünün soyutluğu, üretimde insanın temel girdi olması, zamanın satılması, taklit edilebilme kolaylığı, yoğun rekabet ve dış etkenlerden kolay etkilenen bir yapının olması, hizmetin kaliteli ve sürekli geliştirilebilir olmasını gerektirmektedir. Bu durum sektör işletmelerinde işletmeciliği önemli hale getirmektedir.

Bu doğrultuda Turizm İşletmeciliği Programının amacı sektörü oluşturan konaklama, yiyecek-içecek, seyahat acenteleri ve ulaştırma işletmelerine yoğun rekabet ortamında çalışabilecek yetenek ve birikime sahip, nitelikli işgücü sağlamaktır. Program aynı zamanda, öğrencilere turizm işletmeciliği ile ilgili sağlam bir kuramsal formasyon kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, öğrencilere temel işletmecilik bilgisinin yanı sıra Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, Önbüro ve Kat Hizmetleri Yönetimi, Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Konaklama Otomasyon Programları, Biletleme ve Merkezi Rezervasyon Sistemleri gibi Acente Otomasyon Programları, Pazarlama, Turizm Coğrafyası, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Turizm Ekonomisi, Turizm Politikası ve Planlaması, Turizm İşletmelerinde Muhasebe, Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi, Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim konularında eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’de özellikle turizmde istihdam edilen personelin büyük çoğunluğunun turizm alanında hiçbir eğitim almamış olması dikkat çekmektedir. Örneğin; 2000 yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu “Turizm sektöründe Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması” sonuçları konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin %74’ünün, restoranlarda çalışan işgörenlerin %80’inin, seyahat acentelerinde çalışan işgörenlerin ise %76’sının herhangi bir turizm eğitimi almamış olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlara dayanarak sektörde eğitimli eleman sıkıntısının varlığından söz edilebilir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2009 raporuna göre Türkiye’de turizm endüstrisi 2009-2018 yılları arasında yıllık ortalama %4,4 büyüme gösterecektir ayrıca TÜRSAB 2001 yılı raporuna göre turizmde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 1.007.793 iken,  2009 yılında doğrudan turizm istihdamının sayısının 1.500.000’i aştığı bilinmektedir. Bu rakamlar dikkatle incelendiğinde Türkiye turizm sektörü gelecek vadeden bir konumdadır ve sektöre eleman ihtiyacı gelecekte daha fazla olacaktır. Bu yüzden Turizm işletmeciliği Programından mezun olanların istihdam sorunları fazla olmayacaktır. Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunları konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, havayolu işletmeleri, öncelikli olmak üzere, alacakları dersler itibariyle turizm sektöründeki tüm işletmelerde istihdam edilebilirler. Mezun olan öğrenciler dilerlerse aldıkları işletmecilik eğitimi sayesinde girişimciliklerini kullanabilir ve kendi konaklama ve seyahat işletmelerini kurabilirler. Turizm işletmeciliği mezunları kamu kuruluşlarında da istihdam olanağı bulabilmektedirler. Üniversitelerde öğretim elemanı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Büroları istihdam olanağı sağlayan kuruluşlar arasındadır.

Fakülte bünyesinde bulunan ve bölümümüzün de kullandığı 1’i bilgisayar laboratuarı olmak üzere toplam 23 derslik bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuarımızda, bölümümüz öğrencilerinin gerek ilerideki kariyer yaşamlarında, gerekse derslerinde faydalanacağı turizm işletmeciliği ile ilgili paket programlar ve internet erişimine sahip 60 adet bilgisayar bulunmaktadır.  Turizm İşletmeciliği bölümü olarak öğrencilerimize mesleki paket programlar ders olarak verilmektedir. Bölüm öğrencilerimize uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü ve bölüm başkanlığımızın ortaklaşa girişimleri ile yurt dışında staj ve çalışma imkânları da sunulmaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyet belgelerini alabilmeleri için, dört yıllık programa (240 AKTS) – hazırlık okuyanlar için beş yıl- ek olarak lisans eğitimleri boyunca 60 iş günü sektör stajı yapmaları gerekmektedir. Söz konusu bu stajlar, “Afyon Kocatepe Yaz Stajı Yönergesi” ve “Turizm Fakültesi Yaz Stajı İlkeleri” çerçevesinde yürütülmektedir.

Bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürüttüldüğü Turizm Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Ahmet Necdet Sezer Ana Kampüsü’nde bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin kampüsteki bir çok olanaktan (soyal, kültürel, sportif etkinlikle, kongre merkezi, kafeterya, yemekhane vb.) yararlanması bakımından avantaj sağlamaktadır. Bir çok spor tesislerinin varlığı sayesinde öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi badminton, atletizm, ritmik jimnastik, step dağcılık, boks, güreş, tekvando ve karate sporlarını yapabilmekte ve takımlara girerek turnuvalara katılabilmektedirler. Akademik yıl içinde çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler düzenlenmektedir. Öte yandan üniversite kampüsünde öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bulunmakta olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür. Örneğin, üniversite bünyesinde teknoloji kulübü, gezginler kulübü, folklor kulübü, fotoğraf kulübü, edebiyat kulübü, kitap kulübü, havacılık kulübü, genç girişimciler kulübü, bisiklet kulübü ve izcilik kulübü gibi kulüplerde mevcut olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür.

19 Temmuz 2016, Salı 620 kez görüntülendi