TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Turizm İşletmeciliği bölümü, 24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. ürkiye’de TURAK (Turizm Akreditasyon Kurulu) tarafından akredide edilen ilk Turizm İşletmeciliği Bölümlerinden birisi olan bölümde, şu anda 1 profesör doktor, 4 doçent doktor, 2 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.  Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2007 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı olarak kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2008-2009 öğretim yılında almıştır. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2013 yılında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalına dönüştürülmüştür. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hizmet sektörü içinde yer alan turizm, ülke ekonomilerine büyük katkı sağlayan, çalışan ve müşteri olarak insan psikolojisi üzerine kuruludur. Üretim ve tüketimin eş zamanlı olması, emek-yoğun yapı, üretildiği yerde tüketilme gibi kendisine özgü özelliklere sahip olan turizm sektöründe ekonomik değer konaklama, yeme-içme, seyahat, pazarlama işletmeleri aracılığıyla oluşmaktadır. Turizm sektöründe ürünün soyutluğu, üretimde insanın temel girdi olması, zamanın satılması, taklit edilebilme kolaylığı, yoğun rekabet ve dış etkenlerden kolay etkilenen bir yapının olması, hizmetin kaliteli ve sürekli geliştirilebilir olmasını gerektirmektedir. Bu durum sektör işletmelerinde işletmeciliği önemli hale getirmektedir.

Bu doğrultuda Turizm İşletmeciliği Programının amacı sektörü oluşturan konaklama, yiyecek-içecek, seyahat acenteleri ve ulaştırma işletmelerine yoğun rekabet ortamında çalışabilecek yetenek ve birikime sahip, nitelikli işgücü sağlamaktır. Program aynı zamanda, öğrencilere turizm işletmeciliği ile ilgili sağlam bir kuramsal formasyon kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, öğrencilere temel işletmecilik bilgisinin yanı sıra Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, Önbüro ve Kat Hizmetleri Yönetimi, Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Konaklama Otomasyon Programları, Biletleme ve Merkezi Rezervasyon Sistemleri gibi Acente Otomasyon Programları, Pazarlama, Turizm Coğrafyası, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Turizm Ekonomisi, Turizm Politikası ve Planlaması, Turizm İşletmelerinde Muhasebe, Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi, Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim konularında eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Turizm sektörü nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulan bir alandır. Dünya ve Türkiye ölçeğinde sektöre ait veriler incelendiğinde sektörün sürekli bir büyüme içinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle turizm sektörü gelecek vadeden bir konumdadır ve sektöre eleman ihtiyacı gelecekte daha fazla olacaktır. Dolayısıyla Turizm işletmeciliği Programından mezun olanların istihdam sorunları fazla olmayacaktır. Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunları konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, havayolu işletmeleri, öncelikli olmak üzere, alacakları dersler itibariyle turizm sektöründeki tüm işletmelerde istihdam edilebilirler. Mezun olan öğrenciler dilerlerse aldıkları işletmecilik eğitimi sayesinde girişimciliklerini kullanabilir ve kendi konaklama ve seyahat işletmelerini kurabilirler. Turizm işletmeciliği mezunları kamu kuruluşlarında da istihdam olanağı bulabilmektedirler. Üniversitelerde öğretim elemanı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Büroları istihdam olanağı sağlayan kuruluşlar arasındadır.

Fakülte bünyesinde bulunan ve bölümümüzün de kullandığı 1’i bilgisayar laboratuarı olmak üzere toplam 23 derslik bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuarımızda, bölümümüz öğrencilerinin gerek ilerideki kariyer yaşamlarında, gerekse derslerinde faydalanacağı turizm işletmeciliği ile ilgili paket programlar ve internet erişimine sahip 60 adet bilgisayar bulunmaktadır.  Turizm İşletmeciliği bölümü olarak öğrencilerimize mesleki paket programlar ders olarak verilmektedir. Bölüm öğrencilerimize uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü ve bölüm başkanlığımızın ortaklaşa girişimleri ile yurt dışında staj ve çalışma imkânları da sunulmaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyet belgelerini alabilmeleri için, dört yıllık programa (240 AKTS) – hazırlık okuyanlar için beş yıl- ek olarak lisans eğitimleri boyunca 60 iş günü sektör stajı yapmaları gerekmektedir. Söz konusu bu stajlar, “Afyon Kocatepe Yaz Stajı Yönergesi” ve “Turizm Fakültesi Yaz Stajı İlkeleri” çerçevesinde yürütülmektedir.

Bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürüttüldüğü Turizm Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Ahmet Necdet Sezer Ana Kampüsü’nde bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin kampüsteki bir çok olanaktan (soyal, kültürel, sportif etkinlikle, kongre merkezi, kafeterya, yemekhane vb.) yararlanması bakımından avantaj sağlamaktadır. Bir çok spor tesislerinin varlığı sayesinde öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi badminton, atletizm, ritmik jimnastik, step dağcılık, boks, güreş, tekvando ve karate sporlarını yapabilmekte ve takımlara girerek turnuvalara katılabilmektedirler. Akademik yıl içinde çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler düzenlenmektedir. Öte yandan üniversite kampüsünde öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bulunmakta olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür. Örneğin, üniversite bünyesinde teknoloji kulübü, gezginler kulübü, folklor kulübü, fotoğraf kulübü, edebiyat kulübü, kitap kulübü, havacılık kulübü, genç girişimciler kulübü, bisiklet kulübü ve izcilik kulübü gibi kulüplerde mevcut olup, bölüm öğrencilerinin bu aktivitelerin içinde görev almaları/katılmaları mümkündür.

 

MİSYONUMUZ

Turizm işletmelerine toplum odaklı konukseverlik anlayışına ve çağdaş endüstri deneyimine dayanan dinamik yönetim ve liderlik becerilerine sahip yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev alabilecek bilim insanları ve turizm sektörünün sahip olduğu konumu iyileştirecek rekabetçi girişimci adayları yetiştirmek.

 

VİZYONUMUZ

Etik ilkelere bağlı, yüksek düzeyde katma değer ve bilgi üreten, turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan ve yön veren nitelikli insan kaynağı yetiştiren, ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip bir bölüm olmaktır.

 

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

PÖA1: Turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan ve yön veren ulusal ve uluslararası saygın turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alırlar.

PÖA2: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarında ve lisansüstü eğitim ile akademik gelişimlerine devam ederek üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak görev alırlar.

PÖA3: Turizm sektöründe ve diğer alanlarda girişimci olarak kendi işletmelerini açarlar.

 

BÖLÜM ÖZGÖREVLERİ

Turizm işletmelerine toplum odaklı konukseverlik anlayışına ve çağdaş endüstri deneyimine dayanan dinamik yönetim ve liderlik becerilerine sahip yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev alabilecek bilim insanları ve turizm sektörünün sahip olduğu konumu iyileştirecek rekabetçi girişimci adayları yetiştirmek.

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olmakla birlikte, Sınavlar, Ölçme değerlendirme ve mezuniyet koşulları temel olarak; Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir/yapılır. Bu doğrultuda program, öğrencilerinin katılacağı/katılması muhtemel sınavlar; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavıdır. Not Baremi, Üniversite’nin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

 

ELDE EDİLEN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans diploması verilir.

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Öğrencilerin bölüme kayıt yaptırabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamındaki sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulünde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği şartlar geçerlidir.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde gerekli olan yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla turizm ve işletmecilik programları başta olmak üzere kontenjanlar dahilinde diğer programlara da yüksek lisans, doktora öğrenimi ve sanatta yeterlik programları için başvuru haklarına sahiptirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Mezuniyete hak kazanılabilmesi için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin bölümde belirlen asgari ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca programda yer alan 60 (altmış) iş günlük “Yaz Stajı”nın Fakülte Staj İlkeleri doğrultusundaki şartlara uygun şekilde başarılmış olması gerekmektedir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

Öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim programlardaki kazanımlarının (ders, staj, laboratuvar çalışması vb.) tanınması işlemleriyle ilgili süreç; öğrencilerin bölüme kesin kayıt yaptırdıktan sonraki ilk öğretim döneminde kredi ve not transfer talepleri ilgili başvuruları dikkate alınarak yapılmakta ve öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanmaktadır. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar, ders programındaki ilgili dersten/derslerden muaf olurlar.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1: Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar ile alana özgü araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

PÇ2: Turizm sektörü ve alt işletme kolları (konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma, rekreasyon, seyahat işletmeleri) ile Dünyada ve Türkiye’de turizm işletmeciliğine ilişkin uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibidir.

PÇ3: Turizm ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası örgütlenmeleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, politika ve stratejiler, yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ4: Turizm işletmeciliği alanında öğrendiği bilgileri kullanarak organizasyon yapabilir, proje yönetebilir, iş yeri uygulamalarını yürütebilir, denetleyebilir; gerektiğinde hizmet süreçlerini geliştirebilir.

PÇ5: Turizm işletmeciliği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunları analiz ederek yorumlar ve kendisine yönelik çıkarımlarda bulunarak kişisel gelişimine katkıda bulunur.

PÇ6: Turizm işletmelerinde kullanılan bilgisayar yazılımları (önbüro otomasyon, rezervasyon, biletleme ve satış vb.) ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.

PÇ7: Turizm işletmeciliği alanındaki sorunların çözümüne yönelik ve mesleğin gelişimi için araştırmalar yaparak bunları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

PÇ8: Hem bağımsız hem de takım üyesi olarak etkin bir şekilde sorumluluk alır, takımı yönetir ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilir.

PÇ9: Bireysel ve ekip değerlendirmesi ile sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlar, kriz durumunda inisiyatif alarak çözüm bulur.

PÇ10: Mesleki ve kişisel gelişimini (sosyal, kültürel ve sanatsal) sürekli kılarak beceri ve yetkinliklerini arttırır.

PÇ11: Mesleğini icra ederken misafirler ile yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

PÇ12: Ana dili dışında, alanıyla ilgili bir yabancı dili B2 seviyesinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) bilir ve kullanır.

PÇ13: Ana dili dışında, alanıyla ilgili ikinci bir yabancı dili B1 (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) seviyesinde bilir ve kullanır.

PÇ14: Turizm işletmeciliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri ve mesleki standartları uygular; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve küresel turizm etik kodlarına bağlı kalarak sorumluluk bilinci ile hareket eder.

PÇ15: Misafirlerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması kapsamında işletme içerisinde uygun alanlarda ilgili uyarılarda ve yönlendirmelerde bulunarak gerekli teçhizat ve donanımı tedarik eder.

19 Temmuz 2016, Salı 2223 kez görüntülendi