bolum_baskani_elbeyi_pelit

Değerli öğrenci arkadaşlarım;

Geleceğe yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmede önemli bir süreç olan üniversite hayatına bölümümüze kayıt hakkı kazanarak başlamış oldunuz. Bu sürece dâhil olmak için her biriniz büyük çabalar gösterdiniz. Bundan dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Sevgili arkadaşlarım; üniversiteler bilimsel ilkeler doğrultusunda bilginin üretilmesi ve kullanılmak üzere topluma sunulmasında önemli görevleri üstlenmektedirler. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler tüm sektörler açısından fazla çalışandan ziyade, bilimsel bilgiyle donatılmış ve sahip olduğu bu bilgileri uygulama niteliğine sahip nitelikli insan kaynağını gerektirmektedir. Günümüzde kalifiye işgücüne sahip olmanın tüm alanlarda rekabet avantajı sağlamada önemli bir etken olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bu doğrultuda, mesleki eğitimde söz konusu bu nitelikli işgücü açığını kapatmada önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu süreçte üniversitelerin özellikle mesleği eğitime yönelik üst düzeydeki uygulamaları, sektörlerdeki kalifiye istihdam açısından oldukça önemlidir. Dünyada her geçen dönem bir öncekine göre büyüyen ve gelişimini hız kesmeden sürdüren bir sektör olarak turizm alanı da yaşanan gelişmelere ayak uydurmak için gerek ara, gerekse üst düzeyde kalifiye personeli gerektirmektedir. Ülkemiz açısından önemli bir gelir hacmini içinde barındıran turizm sektörü de yarattığı istihdam ve gelir hacmi ile ülkemiz ekonomisi açısından önemli ölçüde artı katma değer yaratmaktadır. Öte taraftan sektördeki kalifiye istihdam açığı, hala gündemde olan bir konuyu teşkil etmektedir. Bu kapsamda; 24.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4710 sayılı kararla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde açılan Turizm Rehberliği bölümüne (normal öğretim:40 kişi; ikinci öğretim: 40 kişi) öğrenci alımına, 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlanmıştır.

Turizm Rehberliği bölümünün eğitim ve öğretim süresi dört yıl olup, isteğe bağlı hazırlık sınıfı (ingilizce) uygulaması bulunmaktadır. Bölümde kadrolu olarak görev yapan 1 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 8 öğretim elemanı bulunmakla birlikte, özellikle bölümümüze özgü bazı özel uzmanlık alanı gerektiren derslerin takibinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde çalışan öğretim üyelerimiz başta olmak üzere diğer fakültelerden bu konuda ihtiyaç halinde destek sağlanmaktadır.

Turizm Rehberliği Bölümünden gerekli koşulları sağlayarak mezun olan öğrenciler; YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan almış, 45 günlük (ülkesel) veya 8 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış iseler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda Profesyonel Turist Rehberliği Kimlik Kartı alarak ülke genelinde Türkçe veya kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir. Buna ilave olarak öğrenciler, bölümde eğitim gördükleri sürece turizm rehberliği eğitimine ek olarak almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat, konaklama ve yat marina işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir. Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir. Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, Müze ve Ören yerlerinde de istihdam olanağına sahip olacaklardır.  Bölümde okuduğunuz sürece turizm sektörünün diğer alt dalları  (seyahat işletmeciliği, konaklama işletmeciliği havayolu işletmeciliği, yat marina işletmeciliği, rekreasyon işletmeciliği vb.) ile ilgili bilgi ve becerilerin yanı sıra özellikle gerek entelektüel gerekse sosyal bakımdan kendinizi geliştirmeniz en büyük dileğimdir. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bir ortamda ancak bu şekilde alanınıza uygun istihdam olanağı bulma imkânına kavuşacaksınız. Bu husus, sizlerin yaşam kalitelerinizin yükselmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Gerek sahip olduğu nitelikli akademik kadrosu, gerekse sosyal-kültürel faaliyetleri ile üniversitemizin sahip olduğu olanaklar bakımından bu konuda kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Bölümde özellikle uygulamalı eğitime verilen önem, önemli bir avantajı oluşturmaktadır. Bu kapsamda bölüm müfredatının bir parçası olan iş yeri stajlarının gerek yurt dışında (Erasmus anlaşmaları, Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu ile olan anlaşma-ZAV), gerekse yurt içindeki turizm işletmelerinde yapmaya yönelik önemli ölçüde olanakların olması, öğrencilerimiz açısından bir avantaj oluşturmaktadır. Özellikle turizm eğitimi ile ilgili, alanda yaşanan gelişmelerin gerek bölümümüz müfredatına, gerekse bölümün fiziki alt yapısına anında yansıtılması, öğrencilerimiz için alandaki gelişimlerin takibinin sağlanması açısından diğer bir avantajdır. Ayrıca bölümümüzün müfredat yapısı, öğrencilerin ileride yönelebilecekleri önemli bir alan olan akademik kariyer olanaklarına da imkan vermekte ve bu doğrultuda yönlendirmelerde de bulunulmaktadır.

Bölümümüzde eğitim gördüğünüz sürece; gerek akademik, gerekse sosyal alanda kendinizi geliştirme yollarını her zaman açık tutmanız, tüm idari ve akademik ilişkilerdeki haklarınızın bilinçli bir şekilde takipçisi olmanız konusunda en büyük destekçiniz olarak, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde geçireceğiniz Eğitim-Öğretim sürecinde başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Elbeyi PELİT
Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı

12 Kasım 2015, Perşembe 1940 kez görüntülendi