Öğrenci Konseyleri, önlisans, lisans veya yüksek lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla 20 Eylül 2005 Tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Yönetmeliği” nin 7. maddesine dayanılarak Üniversitemiz Senatosu tarafından 19/09/2011 tarih ve 2011 / 128 sayılı Öğrenci Konseyi Yönergesi düzenlenmiştir.

13 Kasım 2015, Cuma 894 kez görüntülendi