TURİZM REHBERLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Elbeyi PELİT

Program Türü: Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II.Öğretim)

 

Detaylı Bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nü Ziyaret Edebilirsiniz.

 

GENEL TANITIM

Yükseköğretim genel Kurulu’nun 25.09.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında açılması uygun görülen Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programına öğrenci alımı 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlanmıştır.

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim Programının normal süresi 1 yıl (iki dönem) olup, kadrolu olarak görev yapan bir Doçent Doktor ve iki Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere üç öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle programın özelliğinden dolayı, müfredattaki bazı derslerin yürütülmesinde, üniversite bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu gibi kurumlardan öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır.

Programa öğrenci kabulünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan öğrenci kabul ve kayıt şartları geçerlidir. Bu doğrultuda, program herhangi bir lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış kişiler için planlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Sosyal Bilimler Enstitü’sünün tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının %80’i alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır. Bu doğrultuda açılan kontenjan dâhilindeki en yüksek puandaki örenciler bu sıralama doğrultusunda kayıt hakkı kazanırlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi en az bir yıl (2yarıyıl), azami süre ise bir buçuk yıldır (üç yarıyıl). İlgili yönergeye göre dönem projesi ikinci yarıyılda başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.

İlgili bölümde verilecek akademik düzeydeki turizm rehberliği eğitimi, mezunların Türkiye çapında rehberlik yapacak düzeyde donamıma sahip olması yanında özel olarak bölgesel bazdaki rehberlik hizmetlerinde de önemli açığı kapatacaktır. Turizm Rehberliği Anabilim dalı bünyesinde, Turizm Rehberliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, turizm rehberliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavı”nı başardıkları taktirde A grubu bir seyahat acentesinde Enformasyon memuru ve sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, ayrıca diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahiptirler.

PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında açılan ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alımına başlanan Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim Programı’nda ; Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi en az bir buçuk yıl (3 yarıyıl), azami süre üç yıldır. (altı yarıyıl).  Lisans eğitimini herhangi bir alanda tamamlamış kişilerin; “6326 Sayılı Turist Rehberliği Mesleği Kanunu” uyarınca 23 Şubat 2013 (Sayı:28568) tarihinde hazırlanan “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği” uyarınca yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde Turist Rehberleri Birliği tarafından organize edilen ülkesel (en az 45 iş günü) veya bölgesel (en az 8 işgünü) yurt içi uygulama gezisini tamamlamak koşuluyla, Turizm Rehberliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı sonrasında profesyonel olarak turist rehberi olarak görev yapma hakkını elde edebileceklerdir. Bu husus, özellikle gerek ülke, gerekse Afyonkarahisar bölgesinde ihtiyaç duyulan rehber açığının kısa vadede kapatılması noktasında da son derece önemlidir.  İlgili bölümde verilen akademik düzeydeki turizm rehberliği eğitimi, mezunların Türkiye çapında rehberlik yapacak düzeyde donamıma sahip olması yanında özel olarak bölgesel bazdaki rehberlik hizmetlerinde de önemli açığı kapatacaktır. Turizm Rehberliği Anabilim dalı bünyesinde, Turizm Rehberliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, turizm rehberliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavı”nı başardıkları taktirde A grubu bir seyahat acentesinde Enformasyon memuru ve sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, ayrıca diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır.

HEDEF

Turizm Rehberliği alanında gerekli olan tüm akademik ve güncel bilgi ve uygulamalara hakim, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirme, bilimsel metotlarla işgörme ve sorun çözme becerisine sahip, bu bilgi ve becerisini evrensel düzeydeki ilke ve uygulamalarla harmanlayıp içinde yaşadığı topluma ve ülkesine fayda sağlayacak düzeyde kullanabilen mezunlar yetiştirmektir. Özellikle ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan turizm sektöründe, her geçen dönem bir öncekine göre artarak süren gerek iç gerekse dış aktif turiste; doğru bir şekilde ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasında/anlatılmasında en başat öğeyi oluşturan turist rehberlerine olan ihtiyaç her geçen dönem artmaktadır. Söz konusu bu ihtiyaca cevap verecek düzeyde profesyonel turist rehberlerinin yetiştirilmesinde üniversitelere büyük görev düşmekle birlikte, özellikle rehberler İngilizce dil alanında yoğunlaşmakta olup, diğer dillerde oldukça rehber eksikliği çekilmektedir. Bu durum, ülkemizin potansiyel turizm pazarı olan ve İngilizce konuşulmayan diğer ülkelerden (Rusya, Almanya, Polonya, Hollanda, Arap Ülkeleri vb.) ülkemize gelen/gelecek turistlere sunulacak olacak kaliteli profesyonel turist rehberliği hizmetlerini olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda, lisans eğitimini herhangi bir alanda tamamlayıp, özellikle yabancı dili İngilizceden başka olan kişilerin de bu programa kayıt yapması beklenerek, diğer dil grupların dan da (Almanca, Rusça, Çince, Japonca) rehber ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir.

ELDE EDİLEN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan öğrenci kabul ve kayıt şartları geçerli olacaktır. Bu doğrultuda, Önerilen II. öğretim tezsiz yüksek lisans programı, herhangi bir lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış kişiler için planlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Sosyal Bilimler Enstitü ’sünün tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının %80’i alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır. Bu doğrultuda açılan kontenjan dâhilindeki en yüksek puandaki öğrenciler bu sıralama doğrultusunda kayıt hakkı kazanırlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi en az bir yıl (2yarıyıl), azami süre ise bir buçuk yıldır. (üç yarıyıl). İlgili yönergeye göre dönem projesi ikinci yarıyılda başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.

Dönem projesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) notu alan öğrencinin, EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi, gerekirse EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ayrıca azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve dönem projesi hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde gerekli olan yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve programı belirli not ortalamasıyla bitirdikleri ve diğer lisanüstü programlarının koşullarını yerine getirmeleri şartıyla diğer programlara geçiş yapabilirler veya doktora yapabilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Mezuniyete hak kazanılabilmesi için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin bölümde belirlen asgari ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.  AKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 44. Maddesinin 1. bendine göre programda bulunan toplam 90 AKTS kredisinin başarılması ve “dönem projesinden” başarılı sayılması  gerekmektedir.

KURULUŞ (TARİHÇE)

2014 yılında açılan Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim Programında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Lisans eğitimini herhangi bir alanda tamamlamış kişilerin; “6326 Sayılı Turist Rehberliği Mesleği Kanunu” uyarınca 23 Şubat 2013 (Sayı:28568) tarihinde hazırlanan “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği” uyarınca yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde Turist Rehberleri Birliği tarafından organize edilen ülkesel (en az 45 iş günü) veya bölgesel (en az 8 işgünü) yurt içi uygulama gezisini tamamlamak koşuluyla, Turizm Rehberliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı sonrasında profesyonel olarak turist rehberi olarak görev yapma hakkını elde edebileceklerdir. Bu husus, özellikle gerek ülke, gerekse Afyonkarahisar bölgesinde ihtiyaç duyulan rehber açığının kısa vadede kapatılması noktasında da son derece önemlidir.  İlgili bölümde verilen akademik düzeydeki turizm rehberliği eğitimi, mezunların Türkiye çapında rehberlik yapacak düzeyde donamıma sahip olması yanında özel olarak bölgesel bazdaki rehberlik hizmetlerinde de önemli açığı kapatacaktır. Turizm Rehberliği Anabilim dalı bünyesinde, Turizm Rehberliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, turizm rehberliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavı’nı başardıkları taktirde A grubu bir seyahat acentesinde Enformasyon memuru ve sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, ayrıca diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olmakla birlikte, Sınavlar, Ölçme değerlendirme ve mezuniyet koşulları temel olarak; Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir/yapılır. Bu doğrultuda program, öğrencilerinin katılacağı/katılması muhtemel sınavlar; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavıdır. Not Baremi Üniversite’nin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

PROGRAM PROFİLİ

Yükseköğretim genel Kurulu’nun 25.09.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında açılması uygun görülen Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim Programına öğrenci alımı 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlanmıştır.

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim Programının normal süresi 1 yıl olup, kadrolu olarak görev yapan bir Doçent Doktor ve iki Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere üç öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle programın özelliğinden dolayı, müfredattaki bazı derslerin yürütülmesinde, üniversite bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu gibi kurumlardan öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır.

Programa öğrenci kabulünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan öğrenci kabul ve kayıt şartları geçerlidir. Bu doğrultuda, program herhangi bir lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış kişiler için planlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Sosyal Bilimler Enstitü’sünün tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının %80’i alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır. Bu doğrultuda açılan kontenjan dâhilindeki en yüksek puandaki örenciler bu sıralama doğrultusunda kayıt hakkı kazanırlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi en az bir buçuk yıl (3 yarıyıl), azami süre üç yıldır. (altı yarıyıl). İlgili yönergeye göre dönem projesi üçüncü yarıyılda başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

Öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim programlardaki kazanımlarının (ders, staj, laboratuvar çalışması vb.) tanınması işlemleriyle ilgili süreç; öğrencilerin bölüme kesin kayıt yaptırdıktan sonraki ilk öğretim döneminde kredi ve not transfer talepleri ilgili başvuruları dikkate alınarak yapılmakta ve öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanmaktadır.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

TURİZM REHBERLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENİN ÇIKTILARI – (SIRALI)

1

Turizm ve turizm rehberliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir,  alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları belirler ve tartışarak kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir

2

Mesleğini yerine getirirken sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme, hissedarları ve paydaşları eğitebilme bilgi ve becerisine sahiptir

3

Turizm/Turizm Rehberliği ile ilgili uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir

4

Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahiptir

5

Etik sorumluluk ve bunu mesleğine yansıtma becerisine sahiptir

6

Bilgiye erişmede bireysel olarak kaynak araştırması yapar ve bu amaçla veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır

7

Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar

8

Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

9

Bir turu planlar, uygular ve denetler.

10

Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri ve standartları izleyerek bunlara uygun davranma, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yeterli bilgi, bilinç ve farkındalığa sahiptir

11

Turizm/Turizm Rehberliği alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine,  alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir

12

Bağımsız olarak ve başkalarıyla etkin bir şekilde çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahiptir

13

Profesyonel turist rehberi kokartına sahip olmak için yasal olarak gerekli olan turizm rehberliği bilgilerine sahiptir

14

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

 

TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZSİZ (II.ÖĞRETİM) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (DERSLER)

I. YARIYIL

DERSİN ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Top.

Kredi

Ulusal

ECTS

Zorunlu Dersler
Genel Turizm Bilgisi ve Turizm Mevzuatı

Z

2

0

2

2

9

Yönlendirilmiş Çalışma (Danışmanlık)

Z

0

1

1

0

1

Seçmeli Dersler Havuzu (Seçmeli ders havuzundan 7 ders seçilecektir.)
Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

II. YARIYIL

DERSİN ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Top.

Kredi
Ulusal ECTS
Zorunlu Dersler
Dönem Projesi

Z

0

2

2

0

9

Yönlendirilmiş Çalışma (Danışmanlık)

Z

0

1

1

0

1

Seçmeli Dersler Havuzu (Seçmeli ders havuzundan 7 ders seçilecektir.)
Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

Seçmeli Ders

S

2

0

2

2

5

 

SEÇMELİ DERSLER HAVUZU

DERSİN ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Top.

Kredi

Ulusal

ECTS

Turizm Rehberliği

S

2

0

2

2

5

Türkiye’nin Turizm Coğrafyası

S

2

0

2

2

5

Sanat Tarihi ve İkonografi

S

2

0

2

2

5

Genel Türk Tarihi ve Kültürü

S

2

0

2

2

5

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

S

2

0

2

2

5

Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği

S

2

0

2

2

5

Turizmde Güncel Sorun ve Yaklaşımlar

S

2

0

2

2

5

Türk Dili ve Edebiyatı

S

2

0

2

2

5

Turizmde Tanıtım ve Satış Geliştirme

S

2

0

2

2

5

Rekreasyon Yönetimi

S

2

0

2

2

5

Dinler Tarihi

S

2

0

2

2

5

Genel Ve Mesleki İletişim Becerileri

S

2

0

2

2

5

Mitoloji

S

2

0

2

2

5

Genel Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

S

2

0

2

2

5

Turizm Sosyolojisi

S

2

0

2

2

5

Tur Organizasyonu ve Yönetimi

S

2

0

2

2

5

Türkiye Flora-Faunası ve Doğa Tarihi

S

2

0

2

2

5

Arkeoloji ve Müzecilik

S

2

0

2

2

5

Anadolu Medeniyetleri Tarihi

S

2

0

2

2

5

Turizm Ekonomisi

S

2

0

2

2

5

Türk Halk Bilimi ve Geleneksel Türk El Sanatları

S

2

0

2

2

5

Türkiye Yiyecek-İçecek  ve Mutfak Kültürü

S

2

0

2

2

5

Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi

S

2

0

2

2

5

Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı

S

2

0

2

2

5

Girişimcilik ve Liderlik

S

2

0

2

2

5

 

19 Temmuz 2016, Salı 24427 kez görüntülendi