Sevgili Öğrenciler,

Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemiz Senato Kararları çerçevesinde vize sınavları ödev veya proje şeklinde yapılacaktır. Bu kapsamda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT) II Dersi Vize sınavının yapılmasına ilişkin bazı kararlar alınmıştır. Bu kapsamda şu hususlar geçerlidir;

1- Vize sınavı için her öğrenci AİİT II dersi konuları kapsamında toplam 10 (on adet) orijinal ve özgün olmak üzere çoktan seçmeli beş şıklı test sorusu hazırlayacaktır. Sorular tek bir konu başlığından değil bütün konu başlıklarını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Bir başka ifadeyle on sorunun tamamı tek bir konu başlığına ait olamayacaktır.

2- Hazırlanan sorular diğer dersleriniz için kullanmış olduğunuz https://uemyo.aku.edu.tr/ adresi üzerinden vize haftası olan 11-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında sistem üzerinden gönderilecektir. (AİİT dersi şu anda sisteme tanımlı değildir bilahare sınav dönemine yakın tanımlanacaktır)
3- Sınavınızın geçersiz olacağı durumlar

a) İnternetten kopyalanmış sorular sınavınızın geçersiz olmasına neden olacaktır.
b) Öğrencilerin birbirinden kopya ederek hazırlamış olduğu sorular geçersizdir.
c) Belirtilen vize tarihleri aralığında ulaştırılmayan sorular geçersiz sayılacaktır.
d) Yukarıda ifade edilen durumların gerçekleşmesi halinde sınavdan sıfır alınacaktır.
4- Bilgisayarı olmayan veya kullanma imkânı bulunmayan öğrenciler el yazısı ile yazarak sisteme yükleme yapabileceklerdir.

5- Öğrenciler tarafından gönderilmiş olan sorular Bölüm Başkanlığımız tarafından oluşturulmuş bir komisyonca okunacak ve değerlendirilecektir.

6- Vize Sınavı için hazırlanacak soruların konu başlıkları şu şekildedir;
SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR • 1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) • 2. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) • 3. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) • 4. Yeni Türk Devleti’nde Anayasa Hareketleri • 5. Çok Partili Rejim Denemeleri ve Sonuçları

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR • 1. Medeni Kanun’un Kabulü • 2. Ceza Kanunu’nun Kabulü • 3. Hakimler Kanunu’nun Kabulü • 4. Ticaret Kanunu’nun Kabulü • 5. Borçlar Kanunu’nun Kabulü • 6. İcra ve İflas Kanunu’nun Kabulü

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR • (1. Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar • 2. Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

SOSYAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR • 1. Kılık – Kıyafette Değişiklik 2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması • 3. Takvim, Saat, Ölçüler ve Rakamlarda Değişiklik • 4. Soyadı Kanununun Kabulü • 5. Milli Bayramlar ve Tatil Günlerinin Belirlenmesi • 6. Kadın Haklarının Kabulü

EKONOMİ VE SAĞLIK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR • 1. Ekonomik Alanda Yapılan Çalışmalar • 2. Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

II. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1923 – 1932 DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI • 1. Türk-İngiliz İlişkileri ve Musul Meselesi • 2. Türk-Yunan İlişkileri ve Etabli Anlaşmazlığı Meselesi • 3. Türk-Sovyet İlişkileri • 4. Türk-Fransız İlişkileri • 5. Türk-İtalyan İlişkileri • 6. Türkiye’nin İslam Ülkeleriyle İlişkileri

1932 – 1938 DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
1. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine (Cemiyet-i Akvam) Girişi • 2. Türkiye’nin Balkan Ülkeleriyle İlişkileri ve Balkan Antantı • 3. Türkiye’nin İslam Ülkeleriyle İlişkileri ve Sadabat Paktı • 4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi • 5. Türk-İngiliz İlişkileri • 6. Türk-Alman İlişkileri • 7. Türk-Sovyet İlişkileri • 8. Türk-Fransız İlişkileri ve Hatay Meselesi • 9. Türk-İtalyan İlişkileri,

ATATÜRK İLKELERİ, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık, Laiklik

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER; 1. Milli Egemenlik • 2. Milli Bağımsızlık • 3. Milli Birlik ve beraberlik ve Ülke Bütünlüğü • 4. Yurtta Sulh Cihanda Sulh • 5. Bilimsellik ve Akılcılık • 6. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma • 7. İnsan ve İnsanlık Sevgisi.

10 Nisan 2020, Cuma 1255 kez görüntülendi