Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı

GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI  ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Asuman PEKYAMAN

Program Türü: Tezli Yüksek Lisans Programı

Detaylı Bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nü Ziyaret Edebilirsiniz.

GENEL TANITIM

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2019-2020 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 6 yarıyıllık bir yüksek lisans programı olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim dalının amacı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında lisans derecesine sahip öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak gastronomi alanda çalışmalar yapmak, gastronomi ile diğer disiplinler arasındaki ilişkileri ortaya çıkartmak, ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında araştırma yapmak ve öğrencilerin alanları ile ilgili araştırma yapma yetkisini kazandırmaktır.

ELDE EDİLEN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde gerekli olan yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve programı belirli not ortalamasıyla bitirdikleri ve diğer lisanüstü programlarının koşullarını yerine getirmeleri şartıyla diğer programlara geçiş yapabilirler veya doktora yapabilirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin, toplam 60 AKTS (ECTS) kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması gerekmektedir.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Gerekli mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezun olanlar, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bilim Uzmanı Diploması” alırlar. Mezunlar yiyecek içecek işletmelerinin yanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümleri, kongre-konferans merkezleri, marina işletmeciliği, hava yolları ve charter şirketleri, denizcilik ve kruvaziyer işletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimleri, enformasyon merkezleri ve akademik kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sınavlar; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavıdır. Başarı Notu Başarı Katsayısı Yüzde Karşılığı AA 4.0 90 – 100 BA 3.5 85 – 89 BB 3.0 75 – 84 CB 2.5 70 – 74 CC 2.0 65 –69 DC 1.5 50 – 64 FF 0.0 49 ve altı DZ Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 60 AKTS (ECTS) kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren öğrenciler mezun olma koşullarını sağlamış olacaktır.

 

NO PROGRAM ÇIKTILARI
1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2 Mesleki sorunları/konuları tartışırken, çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkeleri uygular.
3 Türk ve dünya mutfak sanatlarının tüm inceliklerini en iyi şekilde bilir ve uygulayabilir.
4 Gastronomi alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme, bunu topluma yayabilme ve sosyal sorumluluk sahibidir.
5 Sektörde sorumluluk alabilme ve astlarının mesleki gelişimine katkı sağlayabilme, takım çalışmasına yatkın ve liderlik özelliklerine sahip olabilme, işbirliği içinde olduğu kişilerle iletişim kurabilme yeterliliğine sahiptir.
6 Gastronominin gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
7 Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanına yönelik donanıma sahip olur ve edindiği bilgi ve becerileri uygulayabilir
8 Gastronomi ile ilgili mevzuatı temel değer ve ilkeleri izleyebilir ve bunlara uygun davranabilir.
9 Gastronomi alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler ve yorumlayabilir.
10 Gastronomi alanı ile ilgili meslekler ve iş alanları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

 

GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (DERSLER)

I. Yarıyıl

DERS KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo. Uyg. Top.
GMS-501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 0 3 5
GMS-701 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 9
GMS-801 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 1
  Seçmeli Dersler Havuzu (Seçmeli Ders Havuzundan 3 Ders seçilecektir)
GMS-503 GASTRONOMİ TARİHİ ARAŞTIRMALARI S 3 0 3 5
GMS-505 TURİZM EKONOMİSİ S 3 0 3 5
GMS-507 GASTRONOMİDE YENİ EĞİLİMLER S 3 0 3 5
GMS-509 YEMEK ANTROPOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ S 3 0 3 5
GMS-511 GASTRONOMİDE ÜRÜN GELİŞTİRME S 3 0 3 5
GMS-513 MENÜ MÜHENDİSLİĞİ S 3 0 3 5
GMS-515 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MALİYET YÖNETİMİ S 3 0 3 5
GMS-517 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK S 3 0 3 5
GMS-519 GASTRONOMİ VE TURİZM S 3 0 3 5
GMS-521 GASTRONOMİDE PAZARLAMA S 3 0 3 5
GMS-523 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ S 3 0 3 5
GMS-525 GASTRONOMİDE WEB TASARIMI S 3 0 3 5
GMS-527 ULUSLARARASI GIDA MEVZUATI S 3 0 3 5
GMS-529 YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ S 3 0 3 5
Toplam 20 1 21 30

 

II. Yarıyıl
DERS KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo. Uyg. Top.
GMS-702 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 9
GMS-802 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 1
GMS-602 Seminer Z 0 2 2 5
  Seçmeli Dersler Havuzu (Seçmeli Ders Havuzundan 3 Ders seçilecektir)
GMS-504 GASTRONOMİ VE İLETİŞİM S 3 0 3 5
GMS-506 YİYECEK İÇECEK ÜRETİMİNDE VERİMLİLİK YÖNETİMİ S 3 0 3 5
GMS-508 DÜNYA MUTFAK KÜLTÜRÜ S 3 0 3 5
GMS-510 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GIDA POLİTİKALARI S 3 0 3 5
GMS-512 GASTRONOMİK KİMLİK VE DESTİNASYON OLUŞTURMA S 3 0 3 5
GMS-514 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ S 3 0 3 5
GMS-516 YEREL MUTFAKTA  ALAN ARAŞTIRMALARI S 3 0 3 5
GMS-518 GASTRONOMİDE MEKÂN TASARIMI VE SUNUM S 3 0 3 5
GMS-520 GIDA KATKI MADDELERİ S 3 0 3 5
GMS-524 GASTRONOMİDE E-PAZARLAMA S 3 0 3 5
GMS-526 GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ S 3 0 3 5
GMS-528 İNANÇLARIN MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ S 3 0 3 5
GMS-530 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME S 3 0 3 5
Toplam 17 3 20 30

 

 III. Yarıyıl
DERS KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo Uyg Top
GMS-803 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
GMS-703 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

IV. Yarıyıl

D. KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo Uyg Top
GMS-804 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
GMS-704 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

TRT – Fakültemizin Tanıtımı

Fakültemiz – Kanal3 TV

Gün FM – Kampüs Programı

Üniversite Saati – Kanal3 TV

ZİYARETÇİLER

  • 1
  • 1.025
  • 244

TRT-Memleketten Haber Var