Bölüm Öğretim Elemanları

Elbeyi Pelit Doç Dr. Elbeyi PELİT

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı

Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı

E-Posta: elbeyipelit@aku.edu.tr

Dahili No: 2206

 

esra_gul_yilmaz Dr. Öğr. Üyesi Esra Gül YILMAZ

Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi

E-Posta: esragul@aku.edu.tr

Dahili No: 2232

 

ÖZcan Zorlu Doç. Dr. Özcan ZORLU

Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi

E-Posta: ozcanzorlu@aku.edu.tr

Dahili No: 2253

 

Ahmet Çetin Öğr. Gör. Ahmet ÇETİN

Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Elemanı

E-Posta: ahmetcetin@aku.edu.tr

Dahili No: 2272

 

Cüneyt Taşkıran Öğr. Gör. Cüneyt TAŞKIRAN

Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Elemanı

E-Posta: ctaskiran@aku.edu.tr

Dahili No: 2288

 

Arş. Gör. Ali KABAKULAK

Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Elemanı

E-Posta: alikabakulak@aku.edu.tr

Dahili No: 2234

 

Faculty of Tourism

Faculty Turizm

ECTS Package

tt2

baglantilar