Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı

ahmet_baytok_bolum_baskani

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK
Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı

 

Değerli öğrenci arkadaşlarım;

Geleceğe yönelik kişisel ve mesleki hedeflerinizi gerçekleştirmede temel belirleyici olacak üniversite öğrenim sürecine başlıyorsunuz. İlköğrenimden başlayarak eğitim ve öğretim yaşamınızda binlerce kişi ile yarışarak bunu başardınız. Ancak yolun sonuna geldik yanılgısı içinde bulunmamalı ve rehavete kapılmamalısınız. Esas yolculuğunuz şimdi başlıyor.

Değerli arkadaşlarım; bilgi çağını yaşıyoruz. Bilgi çağı bilimsel bilgiyle donatılmış ve sahip olduğu bilgiyi uygulama becerisine sahip nitelikli insan kaynağını gerektirmektedir. Nitelikli insan kaynağını yetiştirme ve iş piyasasına sunma günümüzde ülkelerin, sektörlerin ve işletmelerin rekabetçi yapılarını korumalarında ve geliştirmelerinde hayati rol oynamaktadır. Temel misyonu bilimsel ilkeler doğrultusunda bilginin üretilmesi ve kullanılmak üzere topluma sunulması olan üniversitelerin bir diğer önemli görevi tüm alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.

Dünyanın en önemli sektörlerinden birisi olan turizm sektörü ekonomik krizler ve politik istikrarsızlıklara rağmen sürekli büyümekte ve sektör yatırımları sürekli artmaktadır. Ülkemiz açısından da önemli bir sektör olan turizm yarattığı istihdam ve gelir hacmi ile ekonomik açıdan önemli katma değer yaratmaktadır. Öte yandan sektördeki kalifiye işgücü açığı, hala gündemde olan bir konuyu teşkil etmektedir. Bu kapsamda 2007-2008 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlayan bölümümüz her geçen eğitim-öğretim döneminde artırdığı öğrenci sayısı ile bu açığı kapatmada önemli görevler üstlenmeyi hedeflemektedir.

Konaklama İşletmeciliği Bölümünde okuduğunuz süreçte konaklama işletmeciliği ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerinizi arttırma yanında entelektüel bakış açısı kazanmanız ve sosyal bakımdan kendinizi geliştirmeniz en büyük dileğimdir. Bu sizlerin yaşam kalitelerinizin yükselmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bölümde özellikle uygulamalı eğitime verilen önem öğrencilerin mesleki bilgi ve beceri açısından kendilerini geliştirmeleri için önemli bir avantajı oluşturmaktadır. Bu kapsamda bölüm müfredatının bir parçası olan iş yeri stajlarını gerek yurt içindeki turizm işletmelerinde, gerekse yurt dışında (Erasmus anlaşmaları, Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu ile olan anlaşma-ZAV), yapmaya yönelik olanakların olması, öğrencilerimiz açısından önemli bir fırsattır. Turizm eğitimi ile ilgili, alanda yaşanan gelişmelerin gerek bölümümüz müfredatına, gerekse bölümün fiziki alt yapısına en kısa sürede yansıtılması, öğrencilerimiz için sektördeki gelişimlerin takibinin sağlanması açısından diğer bir avantajdır.

Bölümümüzde eğitim gördüğünüz süreçte gerek akademik, gerekse sosyal alanda kendinizi geliştirme yollarını her zaman açık tutmanız, tüm idari ve akademik ilişkilerdeki haklarınızın bilinçli bir şekilde takipçisi olmanız konusunda en büyük destekçiniz olarak, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK
Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Faculty of Tourism

Faculty Turizm

ECTS Package

tt2

baglantilar