İşbaşı Uygulamalı Eğitim Duyurusu

Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği Bölümlerinde 2018-2019 Akademik yılından itibaren 7. veya 8. Yarıyılda isteğe bağlı olarak ‘’İŞBAŞI UYGULAMALI EĞİTİM’’ başlayacaktır. Güncellenen ders müfredatları, İşbaşı Uygulamalı Eğitime ilişkin yönerge, başvuru değerlendirme ve sonuç ilan takvimi, doldurulması ve teslim edilmesi gereken belgeler ve ilgili duyurularımız fakültemiz web sayfasında yer almaktadır (http://turizm.aku.edu.tr).

Buna bağlı olarak 4. SINIF öğrencilerimiz;

  • İsteyen öğrencilerimiz işbaşı uygulamalı eğitime başlayacak ve dönem boyunca sadece işletmelerde uygulamalı eğitim alacak, işbaşı uygulamalı eğitime katılmak istemeyen veya bahar yarıyılında İşbaşı Uygulamalı Eğitimi almayı seçen öğrencilerimiz ise fakültemizde zorunlu/seçmeli dersleri almaya devam edeceklerdir.
  • Güz veya bahar yarıyılında Afyonkarahisar’da bulunan ve fakültemiz tarafından belirlenen turistik işletmelerde haftanın 5 iş günü 30 AKTS kredi karşılığı ‘’İŞ BAŞI UYGULAMALI EĞİTİM’’ alabileceklerdir.
  • İşbaşı Uygulamalı Eğitime katılan öğrencilerimiz tarafından dönem dersleri takip edilmeyecek, sadece İşbaşı Uygulamalı Eğitime katılacaklardır.
  • Alttan alınması gereken ve devam zorunluluğu olan derslerin İşbaşı Uygulamalı Eğitim alınan zamana rast gelmemesi gerekmektedir.
  • İşletmeler, net asgari ücretin yarısından az olmamak üzere ücret ödemeyi taahhüt etmektedirler.
  • İşletmeler, servis, yemek gibi hizmetlerden öğrencilerimizi de yararlandıracaktır.
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ise Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.
  • Güz veya Bahar Yarıyılında İşletmelerde ‘’İş Başı Uygulamalı Eğitim’’ almak isteyen öğrencilerin fakültemiz web sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi’’ni (FORM-1) en geç 07 Eylül 2018 tarihine kadar durudogan@aku.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. (Formda hangi işletmede/bölümde ve kimlerle birlikte katılacağınızı belirtebilirsiniz).
  • İşbaşı Uygulamalı Eğitim 17 Eylül 2018 Pazartesi günü itibariyle başlayacaktır.

 

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

İŞBAŞI UYGULAMALI EĞİTİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İLAN TAKVİMİ

 

Duyuru ve Bilgilendirme 16 Ağustos 2018 Perşembe
Başvuru Tarihleri ve Belgelerin Teslimi 7 Eylül 2018 Cuma
Başvuruların Değerlendirilmesi 10-13 Eylül 2018
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 14 Eylül 2018 Cuma
İşletmelerde İşe Başlama 17 Eylül 2018 Pazartesi

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGE

  • FORM-1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulamalı İşbaşı Eğitimine Katılacak Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi

(İşbaşı Uygulamalı Eğitime katılacak öğrencinin, FORM-1 belgesini eksiksiz olarak doldurup imzalayarak pdf dosyası olarak 07 Eylül 2018 Cuma mesai bitimine kadar durudogan@aku.edu.tr e-posta adresine göndermesi, ıslak imzalı aslını ise fakülteye geldiğinizde Turizm Fakültesi Tahakkuk Birimine şahsen imza karşılığında teslim etmesi gerekmektedir.)

Faculty of Tourism

Faculty Turizm

ECTS Package

tt2

baglantilar