Fakülte Yönetim Kurulu

Unvan Ad Soyad

Bölümü

Görevi

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR

İİBF İşletme

Başkan

Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR

İİBF İşletme

Üye

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

İİBF Maliye

Üye

Prof. Dr. Selçuk AKÇAY

İİBF İktisat

Üye

Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI

Turizm İşletmeciliği

Üye

Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Üye

Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

Turizm İşletmeciliği

Üye

Faculty of Tourism

Faculty Turizm

ECTS Package

tt2

baglantilar