Bölüm ve Sınıfların Akademik Danışmanları

Turizm Fakültesi Tüm Bölüm ve Sınıflarının 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Danışmanları Belirlenmiştir.  

Aşağıda Belirtilen Listeler Doğrultusunda Öğrencilerimiz Ders Kayıtları, Staj ve Diğer Akademik Konularda Danışmanlarına Başvurabilirler.

 

  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMANLARI  

 SINIF

 ÖĞRENİM TÜRÜ

 AKADEMİK DANIŞMAN

TELEFON

 E-MAİL

 1. Sınıf

 Normal Öğretim

 Yrd. Doç. Dr. Özcan ZORLU

18127

 ozcanzorlu@aku.edu.tr

 1. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Arş. Gör. Mehmet BOYRAZ

18113

 mboyraz@aku.edu.tr

 2. Sınıf

 Normal Öğretim

 Arş. Gör. Mehmet BOYRAZ

18113

 mboyraz@aku.edu.tr

 2. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Arş. Gör. Mehmet BOYRAZ

18113

 mboyraz@aku.edu.tr

 3. Sınıf

 Normal Öğretim

 Okt. Hatice ŞEN

18131

 haticesen@aku.edu.tr

 3. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Okt. Erman SAYGILI

18230

 esaygili@aku.edu.tr

 4. Sınıf

 Normal Öğretim

 Öğr. Gör. Sevinç ABDULLAYEVA

18121

 asevinc@aku.edu.tr

 4. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Öğr. Gör. Sevinç ABDULLAYEVA

18121

 asevinc@aku.edu.tr

 

 

  GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMANLARI  

 SINIF

 ÖĞRENİM TÜRÜ

 AKADEMİK DANIŞMAN

TELEFON

 E-MAİL

 1. Sınıf

 Normal Öğretim

 Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI

18109

 sandikcimustafa@hotmail.com

 1. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLUÇ

18114

 smutluc@aku.edu.tr

 2. Sınıf

 Normal Öğretim

 Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLUÇ

18114

 smutluc@aku.edu.tr

 2. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLUÇ

18114

 smutluc@aku.edu.tr

 3. Sınıf

 Normal Öğretim

 Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK

18116

 scelik@aku.edu.tr

 3. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Arş. Gör. Ali KABAKULAK

18117

 alikabakulak@aku.edu.tr

 4. Sınıf

 Normal Öğretim

 Öğr. Gör. Sevinç ABDULLAYEVA

18121

 asevinc@aku.edu.tr

 

 

  TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMANLARI  

 SINIF

 ÖĞRENİM TÜRÜ

 AKADEMİK DANIŞMAN

TELEFON

 E-MAİL

 1. Sınıf

 Normal Öğretim

 Arş. Gör. Ali KABAKULAK

18117

 alikabakulak@aku.edu.tr

 1. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Arş. Gör. Ali KABAKULAK

18117

 alikabakulak@aku.edu.tr

 2. Sınıf

 Normal Öğretim

 Okt. Cüneyt TAŞKIRAN

18232

 ctaskiran@aku.edu.tr

 2. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Okt. Ahmet ÇETİN

18219

 ahmetcetin@aku.edu.tr

 3. Sınıf

 Normal Öğretim

 Yrd. Doç . Dr. Esra GÜL YILMAZ

18130

 esragul@aku.edu.tr

 3. Sınıf

 İkinci Öğretim

 Yrd. Doç . Dr. Esra GÜL YILMAZ

18130

 esragul@aku.edu.tr

 

 

  KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMANLARI  

 SINIF

 ÖĞRENİM TÜRÜ

 AKADEMİK DANIŞMAN

TELEFON

 E-MAİL

 4. Sınıf

 Normal Öğretim

 Öğr. Gör. Aybeniz MİRİŞLİ

18120

 mirishli@aku.edu.tr

 

 

  SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMANLARI  

 SINIF

 ÖĞRENİM TÜRÜ

 AKADEMİK DANIŞMAN

TELEFON

 E-MAİL

 4. Sınıf

 Normal Öğretim

 Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

18124

 kilicgonca@aku.edu.tr

Faculty of Tourism

Faculty Turizm

ECTS Package

tt2

baglantilar